Vår vision och mission

Naxhije och Urim Ilazi. Foto: Marcus Lundstedt

Vår vision:

Vår vision är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom.

Punchiralage Neil Karunarathne och Vihangi Navodya. Foto: Marcus Lundstedt

Vår värdegrund

We Effect tror på alla människors lika värde och rätt att leva under värdiga förhållanden. Vi arbetar enligt övertygelsen att människor är starkare tillsammans och att hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Emiliana Lorocachi. Foto: Claudia Belaunde

Vårt uppdrag

We Effect är en global organisation. I Sverige arbetar vi huvudsakligen med insamling, kommunikation och opinionsbildning för en svensk publik och stöd till våra regionkontor i Afrika, Europa-Asien och Latinamerika.

 

Regionkontoren har det dagliga ansvaret för att stödja våra lokala samarbets organisationer och säkra hållbara resultat från biståndsverksamheten. Våra olika verksamhetsområden är ömsesidigt beroende av varandra. För att minska fattigdom behöver vi resurser – och för att få resurser behöver vi vara kända som en duktig organisation, ha angelägna och engagerande budskap och ett starkt varumärke. Detta får vi bland annat genom att bedriva en relevant biståndsverksamhet av hög kvalitet.