Allt började med en utställning

Året var 1958 och eldsjälar inom den svenska kooperationen startade insamlingen ”Utan Gränser”. De hade i sin tur inspirerats av den spektakulära utställningen ”En värld utan gränser” på Mosebacke i Stockholm, som visade de växande klyftorna mellan fattiga och rika.

Så här har We Effect utvecklats sedan starten 1958:

1950-tal: Vi har en idé – hjälp till självhjälp!

De grundläggande principerna var redan från start kooperation och ”hjälp till självhjälp”. Målet var att kombinera lokalt företagande med demokratiskt deltagande i biståndsprojekt runt om i världen. I folkhemmets Sverige räknade man ihop sina Konsumkvitton för att få återbäring på årets inköp. Många tog från sin återbäring och skänkte pengar till bistånd. Det första årets insamling uppgick till 1 miljon kronor – i dåtidens penningvärde – och gick till utbildning av kooperatörer i Asien.

1960-tal: Sida bildas

Under 60-talet stod bistånd och utvecklingsfrågor allt oftare på den politiska dagordningen i Sverige. Även KF drev på för statligt bistånd och föregångaren till Sida bildades 1962, fyra år efter We Effect, som då hette Kooperation Utan Gränser. Utbildning är en förutsättning för förändring. Studiecirklar används som biståndsmetod redan från första början, med start i Indien och Tanzania. LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) började stödja We Effect.

1970-tal: Växande intresse för internationella frågor

Svenska folkets intresse för bistånd och internationell solidaritet växte under 70-talet. Folkrörelserna, Sida och kooperationen satsade på information och insamling. We Effect arbetar i flera länder i Afrika och Asien. OK blir medlemmar i We Effect.

1980-tal: Expansion och insatser i Latinamerika

80-talet innebar en kraftig expansion för We Effect. Antalet fältanställda och omsättningen ökade avsevärt. I Latinamerika påbörjas flera stora projekt. Vi genomför våra biståndsprojekt tillsammans med lokala organisationer. På så sätt finns kunskaperna kvar även när vi lämnar projekten. Folksam, HSB och Riksbyggen blir medlemmar i We Effect.

1990-tal: Minskat stöd och fokus på bostäder

Stödet från Sida krymper. Det allmänna intresset för utvecklingsländer sjunker. Vid sidan av jordbruks- och landsbygdsutveckling började We Effect arbeta med bostadsfrågor. De undermåliga boendemiljöerna uppmärksammades som ett globalt problem. Föreningen Rättvisemärkt (numera Fairtrade) bildas och We Effect är en av grundarna.

2000-talet: Millenniemålen – deadline för fattigdom

Under 2000-talet har insamlingen och anslagen för We Effect ökat, och biståndsarbetet har utökats. År 2000 formulerade FN åtta Millenniemål om halverad fattigdom till 2015. Förutom biståndsarbete och insamling arbetar We Effect även med opinionsbildning. Vi ger ut faktarapporter och gör kampanjer med målet är att få fler människor att engagera sig och ta ställning för en rättvisare värld. Det är avgörande för att minska fattigdomen i världen.

2010-talet: Jämställdhet och mark i fokus

Under 2010-talet fortsätter insamlingen att slå nya rekord. We Effect etablerar sig i fler länder i Sydostasien, bland annat Kambodja och Burma. Organisationen tar också fram ett system för att mäta att hälften av resurserna går till kvinnor och kräver att det bör gälla hela svenska biståndet. Frågan om tillgång till mark blir allt viktigare för människor i fattigdom som ofta ser odlingsmarken beslagtas. We Effect börjar arbeta mer aktivt med människors rätt till mark.

År 2013 bytte organisationen namn från Kooperation Utan Gränser till We Effect. Namnbytet var resultat av ett stort varumärkesarbete och gjorde att organisationen hette samma sak i alla arbetsländer.