Styrelse

We Effect är en ideell förening. We Effect leds av en styrelse med ledamöter från de större medlemsorganisationerna. Styrelsen i We Effect utses av föreningens årsmöte och ledamöterna väljs på ett år. Tommy Ohlström, vd för Kooperativa Förbundet (KF), är ordförande. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger om året och deras uppgifter är att handha föreningens angelägenheter. Eftersom We Effect är med i FRII arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Inga ersättningar utgår till styrelsen.

We Effects styrelse

Tommy Ohlström
Styrelseordförande för KF (Kooperativa Förbundet). Har tidigare varit partikassör för Socialdemokraterna, planeringschef på statsrådsberedningen samt statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet. Mejl: tommy.ohlstrom@kf.se
Ann Charlott Folkesson
Vice ordförande. Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag som ordförande i Medlems- och organisationsutskottet, ordförande i LRF Västerbotten, ledamot i LRFs hästdelegation, ledamot i SVAs Insyningsråd.
Mejl: lotta.folkesson@lrf.se
Britta von Schoultz
Kommunikationsdirektör Riksbyggen.
Fil kand. i historia och statsvetenskap. Tidigare arbetat bl a som strategisk kommunikationsrådgivare Kreab Gavin Anderson, pressansvarig Åklagarmyndigheten och Nutek samt arbetat som journalist på SVT, SR.
Mejl: britta.vonschoultz@riksbyggen.se
Anders Lago

Styrelseordförande HSB Riksförbund och i SYVAB , styrelseledamot i Stockholms stadsmission, Folksam Sak och Berättarministeriet. Har varit kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, ordförande för Telgekoncernen, ordförande för Svenskt Vatten, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, samt vice ordförande för Kommunförbundet Stockholms län. Mejl: anders.lago@hsb.se

Elisabeth Sasse

Elisabeth Sasse är chef för Folksams Partneraffär och Kollektivavtalade affär och ingår i Folksams företagsledning. Hon sitter i styrelserna för KPA Pension, Förenade Liv, Tre Kronor och är ordförande i Folksam LO Pensions styrelse. Hon är också ledamot i Riksbyggens styrelse. Tidigare har hon bl a varit kanslichef för förhandlings- och samverkansorganisationen OFR. Mejl: elisabeth.sasse@folksam.se

Helen Persson

Konsumentföreningen Stockholm. Ansvarig för medlemsverksamheten, sponsring och PR. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening. Har mångårig erfarenhet inom Kommunikation, HR och projektledning i bl a SSAB och Ericsson. Drivit och varit delägare i Strategic Health Consultants, ett konsultbolag inom organisation och ledarskap. Mejl: Helen.P@konsumentforeningenstockholm.se

Björn Larsson

CMO och Koncerndirektör AO Marknad, Coop Sverige. Ekonomie doktor samt civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar: CMO Swedbank, VD Lowe Brindfors Annonsbyrå, McKinsey & Co, VD Bonnier Net AB. Mejl: bjorn.larsson@coop.se

Erica Lundgren

VD OK Västerbotten. Marknadsekonom från IHM Business School Stockholm. Dessförinnan försäljningschef för Norrmejerier, affärsområdeschef och dotterbolags-vd inom Proffice Sverige. Styrelseledamot i Humbly, OK Marknadsservice samt OKQ8 Marknad. Mejl: erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

Gabriel Francke Rodau

Koncernkommunikationschef Swedbank. Tidigare bl.a. Partner på JKL Group. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Mejl: gabriel.francke.rodau@swedbank.com.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.