Styrelsen

We Effect är en ideell förening. We Effect leds av en styrelse med ledamöter från de större medlemsorganisationerna.

Styrelsen i We Effect utses av föreningens årsmöte och ledamöterna väljs på ett år. Tommy Ohlström, styrelseordförande för Kooperativa Förbundet (KF), är ordförande. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger om året och deras uppgifter är att handha föreningens angelägenheter. Eftersom We Effect är med i FRII arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Inga ersättningar utgår till styrelsen.

Styrelsen

Tommy Ohlström

ordförande

Styrelseordförande för KF (Kooperativa Förbundet) och Coop. Har tidigare varit partikassör för Socialdemokraterna, planeringschef på statsrådsberedningen samt statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Ann Charlott Folkesson

vice ordförande

Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag som ordförande i LRF Västerbotten och som ordförande i LRFs hästdelegation.

Anders Lago

ledamot

Förbundsordförande för HSB, vice ordförande FUB, samt ledamot Folksam Sak, Berättarministeriet och Internationella Kooperativa Alliansen. Har varit kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, ordförande för Telgekoncernen, ordförande för Svenskt Vatten, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, samt vice ordförande för Kommunförbundet Stockholms län.

Björn Larsson

ledamot

CMO och Koncerndirektör AO Marknad, Coop Sverige. Ekonomie doktor samt civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar: CMO Swedbank, VD Lowe Brindfors Annonsbyrå, McKinsey & Co, VD Bonnier.

Erica Lundgren

ledamot

VD OK Västerbotten. Marknadsekonom från IHM Business School Stockholm. Dessförinnan försäljningschef för Norrmejerier, affärsområdeschef och dotterbolags-vd inom Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.

Helen Persson

ledamot

Konsumentföreningen Stockholm. Ansvarig för medlemsverksamheten, sponsring och PR. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening. Har mångårig erfarenhet inom Kommunikation, HR och projektledning i bl a SSAB och Ericsson. Drivit och varit delägare i Strategic Health Consultants, ett konsultbolag inom organisation och ledarskap.

Britta von Schoultz

ledamot

Kommunikationsdirektör Riksbyggen. Fil kand. i historia, statsvetenskap och nationalekonomi. Tidigare arbetat bl a som presschef på Riksbanken och Åklagarmyndigheten samt även som strategisk kommunikationsrådgivare på Kreab Gavin Anderson. Har även en mångårig bakgrund som journalist på SVT, SR.

Peter Ström

ledamot

Chef för Client Coverage inom Stora Företag & Institutioner på Swedbank. Fil. Kand. i företagsekonomi från Örebro Universitet. Peter har innehaft ett flertal ledarpositioner inom Swedbankkoncernen, såväl i Sverige som internationellt.

Ylva Wessén

ledamot

Vice vd och chef för Koncernstaben på Folksam. Styrelseordförande i Folksams forskningsstiftelse och ledamot i Svensk Försäkrings liv- och skadeutskott. Jur. Kand. från Stockholms Universitet och har tidigare haft uppdrag inom Folksam som chef för risk- och compliance och har varit advokat på DLA Nordic.