Styrelsen

We Effect är en ideell förening. We Effect leds av en styrelse med ledamöter från de större medlemsorganisationerna.

Styrelsen i We Effect utses av föreningens årsmöte och ledamöterna väljs på ett år. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger om året och deras uppgifter är att handha föreningens angelägenheter. Eftersom We Effect är medlem i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Inga ersättningar utgår till styrelsen.

Styrelsen

Ann Charlott Folkesson

ordförande

Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag som ordförande i LRF Västerbotten och som ordförande i LRFs hästdelegation samt ordförande för Copa Cogecas Women’s committe i Bryssel.

Erica Lundgren

ledamot

VD OK Västerbotten. Marknadsekonom från IHM Business School Stockholm. Dessförinnan försäljningschef för Norrmejerier, affärsområdeschef och dotterbolags-vd inom Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.

Helen Persson

Vice ordförande

Konsumentföreningen Stockholm. Ledamot i CBS (Coop Butiker och Stormarknader) styrelse. Ansvarig för medlemsverksamheten, sponsring och PR. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening. Har mångårig erfarenhet inom Kommunikation, HR och projektledning i bl a SSAB och Ericsson. Drivit och varit delägare i Strategic Health Consultants, ett konsultbolag inom organisation och ledarskap.

Peter Ström

ledamot

Chef för Client Coverage inom Stora Företag & Institutioner på Swedbank. Fil. Kand. i företagsekonomi från Örebro Universitet. Peter har innehaft ett flertal ledarpositioner inom Swedbankkoncernen, såväl i Sverige som internationellt.

Patrik Schinzel

Ledamot

Chefsstrateg på KF. Patrik är företagsekonom och har dessförinnan arbetet på flera ledande positioner på Folksam som chefscontroller, chef för strategisk styrning, chef för risk och intern uppföljning samt stabschef. Tidigare ansvarig för Folksams internationella samarbete med ICMIF.

Anna Carlström

Ledamot

Senior rådgivare inom medlemskommunikation och ägarfrågor på Lantmännen. Tidigare medlemschef med en solid bakgrund i föreningen. Anna arbetar även med kommunikation inom Lantmännen Lantbruk och är verksamhetsledare för den ekonomiska föreningen Nordic Oats. Utbildad ekonomagronom.

Johan Nyhus

Ledamot

Förbundsordförande på HSB. Tidigare varit konsult på PR-byrån Reformklubben och dessförinnan ägnat sig åt politiskt arbete i Göteborg, bland annat som kommunalråd med ansvar för trafik- och infrastruktur. Har även lång erfarenhet av ordförandeskap i olika styrelser.

Fredrik Uhrbom

Ledamot

Arbetar sedan 2021 som Försäljnings- och marknadsdirektör på Coop Sverige AB.Magisterexamen i Företagsekonomi från Dalarnas Högskola och Stockholms Universitet. Har tidigare arbetat som Sverigechef Clas Ohlson, Marknads och Försäljningschef Hultafors Group samt en rad olika befattningar på Svenska Exportrådet i Berlin, London och Köpenhamn. Sitter idag i Styrelsen för bla Coop Trading A/S – ett samägt nordiskt inköpsbolag.

Lina Öien

Ledamot

Chef hållbar utveckling Riksbyggen. M.Sc in Environmental Management and Policy från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Tidigare hållbarhetsansvarig Bilprovningen och över 20-års erfarenhet som konsult inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Björn Nordin

Ledamot

Chef för koncernstaben och ledamot av koncernledningen på Folksam. Mångårig medarbetare inom Folksam, bland annat flera år som koncernens chefsjurist. Jur.kand. från Uppsala universitet och tidigare bakgrund från domstol och som advokat.