Styrelsen

We Effect är en ideell förening. We Effect leds av en styrelse med ledamöter från de större medlemsorganisationerna.

Styrelsen i We Effect utses av föreningens årsmöte och ledamöterna väljs på ett år. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger om året och deras uppgifter är att handha föreningens angelägenheter. Eftersom We Effect är medlem i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Inga ersättningar utgår till styrelsen.

Styrelsen

Ann Charlott Folkesson

Ordförande

Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag som ordförande i We Effect och ordförande i LRF Västerbotten, ledamot i Gröna arbetsgivare skogssektionen samt ledamot i föreningen Skogen. 

Helen Persson

Vice ordförande

Coop Östra. Ledamot i CBS (Coop Butiker och Stormarknader) styrelse. Ansvarig för medlemsverksamheten, sponsring och PR. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening. Har mångårig erfarenhet inom Kommunikation, HR och projektledning i bl a SSAB och Ericsson. Drivit och varit delägare i Strategic Health Consultants, ett konsultbolag inom organisation och ledarskap.

Stina Thorgerzon

Ledamot

Direktör Marknads & Kommunikation på Coop Sverige AB. Har en mångårig bakgrund inom retail från Coop och Systembolaget med ledarroller inom exempelvis butik, kategori, sortiment, affärsutveckling och butiksformat.

Peter Ström

Ledamot

Chef för International Branches & Partnerships inom Corporates & Institutions, Swedbank. Fil. Kand. i företagsekonomi från Örebro Universitet. Peter har innehaft ett flertal ledarpositioner inom Swedbankkoncernen, såväl i Sverige som internationellt.

Anna Carlström

Ledamot

Senior rådgivare inom medlemskommunikation och ägarfrågor på Lantmännen. Tidigare medlemschef med en solid bakgrund i föreningen. Anna arbetar även med kommunikation inom Lantmännen Lantbruk och är verksamhetsledare för den ekonomiska föreningen Nordic Oats. Utbildad ekonomagronom.

Ola Fernvall

Ledamot

Kommunikationschef för Folksamgruppen sedan 2020. Har tidigare arbetat i olika kommunikationschefsroller inom ICA Gruppen och som kommunikationskonsult med bla uppdrag för Unicef och Rädda Barnen. Studier i medie- och kommunikationsvetenskap, litteratur och statsvetenskap på Stockholms Universitet och PR och Marknadsföring vid Pace University.

Erica Lundgren

Ledamot

VD OK Västerbotten. Marknadsekonom från IHM Business School Stockholm. Dessförinnan försäljningschef för Norrmejerier, affärsområdeschef och dotterbolags-vd inom Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK Marknadsservice, OKQ8 Marknad och Ariser samt vice ordförande i HSB Norr och HSB Vind.

Johan Nyhus

Ledamot

Förbundsordförande på HSB. Tidigare varit konsult på PR-byrån Reformklubben och dessförinnan ägnat sig åt politiskt arbete i Göteborg, bland annat som kommunalråd med ansvar för trafik- och infrastruktur. Har även lång erfarenhet av ordförandeskap i olika styrelser.

Lina Öien

Ledamot

Chef hållbar utveckling Riksbyggen. M.Sc in Environmental Management and Policy från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Tidigare hållbarhetsansvarig Bilprovningen och över 20-års erfarenhet som konsult inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Anders Dahlquist-Sjöberg

Ledamot

Vice VD och Chefsjurist, Kooperativa förbundet / Coop. Anders har stor erfarenhet av förändringsarbete, bolagsstyrning och utveckling. Drivande i utvecklingen av arbetet med regelefterlevnad och risk inom KF/Coop, tillika krisarbete både i teori och praktik. Anders har utöver en långvarig erfarenhet från KF/Coop arbetat som lektor vid KTH, där han även avlagt doktorsexamen (civilrätt/fastighetsrätt), samt hos White & Case advokatbyrå och RBS Nordisk Renting.