Styrelsen

We Effect är en ideell förening. We Effect leds av en styrelse med ledamöter från de större medlemsorganisationerna.

Styrelsen i We Effect utses av föreningens årsmöte och ledamöterna väljs på ett år. Styrelsen sammanträder vanligtvis sex gånger om året och deras uppgifter är att handha föreningens angelägenheter. Eftersom We Effect är medlem i Giva Sverige arbetar styrelsen enligt deras kvalitetskod. Inga ersättningar utgår till styrelsen.

Styrelsen

Ann Charlott Folkesson

ordförande

Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag som ordförande i LRF Västerbotten och som ordförande i LRFs hästdelegation samt ordförande för Copa Cogecas Women’s committe i Bryssel.

Anders Lago

vice ordförande

Förbundsordförande för HSB, vice ordförande FUB, samt ledamot Folksam Sak, Berättarministeriet och Internationella Kooperativa Alliansen. Har varit kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, ordförande för Telgekoncernen, ordförande för Svenskt Vatten, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, samt vice ordförande för Kommunförbundet Stockholms län.

Erica Lundgren

ledamot

VD OK Västerbotten. Marknadsekonom från IHM Business School Stockholm. Dessförinnan försäljningschef för Norrmejerier, affärsområdeschef och dotterbolags-vd inom Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.

Helen Persson

ledamot

Konsumentföreningen Stockholm. Ledamot i CBS (Coop Butiker och Stormarknader) styrelse. Ansvarig för medlemsverksamheten, sponsring och PR. Tidigare innehaft styrelseuppdrag i aktiebolag, ekonomisk förening och ideell förening. Har mångårig erfarenhet inom Kommunikation, HR och projektledning i bl a SSAB och Ericsson. Drivit och varit delägare i Strategic Health Consultants, ett konsultbolag inom organisation och ledarskap.

Britta von Schoultz

ledamot

Kommunikationschef Riksbyggen. Fil kand. i historia, statsvetenskap och nationalekonomi. Tidigare arbetat bl a som presschef på Riksbanken och Åklagarmyndigheten samt även som strategisk kommunikationsrådgivare på Kreab Gavin Anderson. Har även en mångårig bakgrund som journalist på SVT, SR.

Peter Ström

ledamot

Chef för Client Coverage inom Stora Företag & Institutioner på Swedbank. Fil. Kand. i företagsekonomi från Örebro Universitet. Peter har innehaft ett flertal ledarpositioner inom Swedbankkoncernen, såväl i Sverige som internationellt.

Ylva Wessén

ledamot

Vd och koncernchef för Folksam. Styrelseordförande i KPA AB och Folksams Forskningsstiftelse. Ledamot i ICMIFs styrelse och dess Excecutive Committee samt i Svensk Försäkrings styrelse. Jur.Kand. från Stockholms Universitet och har tidigare haft uppdrag inom Folksam som chef för risk- och compliance och har varit advokat på DLA Nordic.

Patrik Schinzel

Ledamot

Chefsstrateg på KF. Patrik är företagsekonom och har dessförinnan arbetet på flera ledande positioner på Folksam som chefscontroller, chef för strategisk styrning, chef för risk och intern uppföljning samt stabschef. Tidigare ansvarig för Folksams internationella samarbete med ICMIF.

Anna Carlström

Ledamot

Senior rådgivare inom medlemskommunikation och ägarfrågor på Lantmännen. Tidigare medlemschef med en solid bakgrund i föreningen. Anna arbetar även med kommunikation inom Lantmännen Lantbruk och är verksamhetsledare för den ekonomiska föreningen Nordic Oats. Utbildad ekonomagronom.