Våra nätverk

AgriCordAgriCord

AgriCord är ett nätverk för biståndsorganisationer som arbetar med stöd till bondeorganisationer i syd.
www.agricord.org

Concord SverigeCONCORD Sverige

CONCORD Sverige har ett trettiotal organisationer som medlemmar, som alla samarbetar kring opinionsbildning och påverkan av EU:s utvecklingspolitik.
concord.se

EU-LAT

Ett nätverk som koordinerar påverkansarbete för mänskliga rättigheter i Latinamerika.
eulatnetwork.org

fairtradeFairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

We Effect stödjer kooperativ på flera platser i världen så att de kan klara av att leva upp till kraven för Fairtrade eller andra märkningar. Utöver detta så engagerar sig We Effect i Fairtrade, bland annat genom att delta i kampanjer och vara medlem i föreningen. We Effect har även tagit fram faktarapporter om kaffeodlarnas situation. Utifrån dessa har vi kunnat påverka media, företag, politiska beslutsfattare och konsumenter att bry sig om odlarnas situation.
fairtrade.se

International Co-operative Alliance

International Co-operative Alliance

International Co-operative Alliance är en internationell, oberoende organisation som förenar, representerar och stödjer kooperativ över hela världen.
www.ica.coop

International Land Coalition

International Land Coalition är ett nätverk med fler än 250 medlemsorganisationer med målet att försvara och skydda rättigheter för bönder.
www.landcoalition.org

Siani

Ett medlemsbaserat nätverk som stödjer och främjar en multisektoriell dialog med deltagande från akademin, den privata sektorn, svenska myndigheter och civilsamhället kring Globalt hållbarhetsmål 2.
www.siani.se

Svenska FAO-kommittén

Assisterar regeringen i att säkra mat för alla med hänsyn till global utveckling och bevarandet av biodiversitet i skog, jord och vattendrag.
www.svenskafaokommitten.se

Svensk kooperation

Svensk Kooperation främjar den kooperativa företagsformen genom att öka kunskap, sprida kooperativa idéer och driva opinionsbildning.
www.svenskkooperation.se 

Swedwatch

En Ideell research-organisation vars mål är att företags, investerare och myndigheter ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att göra rättighetsbärares röster hörda.
www.swedwatch.org

 

We Effect har också ett nära samarbete med:

FAO – Food and Agriculture Organization
of the United Nations

Är en samarbetspartner vad gäller påverkan, utbyte och stöttning till jordbruksorganisationer
www.fao.org

ILO – International Labour Organization

För samarbete kring ökad medvetenhet och kunskap om kooperativ.
www.ilo.org