We Effect - den svenska kooperationens biståndsorganisation

1985 Zimbabwe. Foto: We Effect
1985 Zimbabwe. Foto: We Effect
Vi kan inte nå våra mål på egen hand. Vi ser fattigdomsbekämpning som ett långsiktigt, hållbart och förebyggande arbete. Förutom att samarbeta med över 180 organisationer i de 20 länder där våra projekt också finns arbetar vi tillsammans med sina svenska medlemsorganisationer för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete. Ett samarbete där kooperationen är grunden och som pågått i över 60 år.