Jämställdhet

Tayabaram Vijeyalaxmi Fotograf: Marcus Lundstedt
Tayabaram Vijeyalaxmi Fotograf: Marcus Lundstedt
Vi vet att kvinnors lika rättigheter kan lösa världshungern. Att ökad jämställdhet är en förutsättning för att minska fattigdom och hunger. Därför är det självklart att allt vårt arbete prioriterar jämställdhet.

Kvinnor är fattigast i världen. Fattigast i pengar, på mat och på rättigheter. Som kvinna löper du 27 procents högre risk att gå hungrig. Många mammor ger sina barn att äta först medan de själva är sist i familjen att få något i magen.

Vi ser dagligen hur kvinnor driver på för förändring. Vi vet att stöd till kvinnliga bönder är effektiv fattigdomsbekämpning. Men de hinder som många kvinnliga jordbrukare möter måste bort. Det handlar om kvinnors rätt till mark, och bördig sådan, det handlar om att få tillgång till jordbruksrådgivning och stöd för att anpassa sitt jordbruk till klimatförändringarna.

Alla har rätt att äta sig mätta. Därför är jämställdhet centralt i We Effects arbete.

De flesta av världens fattigaste kvinnor lever på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Men samtidigt har de få möjligheter att äga och kontrollera mark och därmed sämre tillgång till ekonomiska resurser. Om kvinnor får möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män skulle skördarna kunna öka så att mellan 100 och 150 miljoner flera människor skulle slippa gå hungriga. När kvinnor får ökat inflytande ger det dessutom vinster för familjerna eftersom mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning.

Jamia Salimo. Foto: Edson Artur

Hur hänger jämställdhet och hunger ihop?

Satsningar på jämställdhet är nyckeln i arbetet med att utmana den globala hungern, men hur hänger jämställdhet och hunger ihop? Utmana dig själv och gör vårt quiz för att lära dig mer.

 

Starta quizet här

Judith Ganuza Penate. Foto: Philip Krook

Stöd vårt arbete för kvinnors rätt till mat.

Som månadsgivare bidrar du till ett mer jämställt samhälle för personer som lever i utsatthet. Genom ditt regelbundna stöd kan vi bland annat försvara kvinnors rätt till mark och stödja kvinnokooperativ i fattigdomsdrabbade områden.

 

Bli månadsgivare idag.

Det är ett faktum att kvinnor ska ha samma rättigheter som män

Thilakanadan Vijayakanthi, ledare för kvinnogruppen Mayuri Crafts, Sri Lanka. Fotograf: Marcus Lundstedt

Enligt UN Women, FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, kan den globala utvecklingen bara bli hållbar om både kvinnor och män är delaktiga i och främjas av utvecklingsarbetet. Läs mer om hur vi arbetar med FN:s Agenda 2030. 

Det är alltså ett faktum – kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar som män. Det ökar rättvisan och minskar fattigdomen. Därför har We Effect ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättigheter. Jämställdhet genomsyrar allt det arbete som We Effect gör. Vi arbetar enligt principen att minst 50 procent av vårt bistånd ska gå till kvinnor och vi integrerar jämställdhet i all vår verksamhet.

Vad We Effect gör för att främja jämställdhet

  • Stödjer kvinnligt ledarskap
  • Försvarar kvinnors rätt till mark
  • Stödjer kvinnokooperativ i fattigdomsdrabbade områden, så att familjer kan skicka sina barn till skolan
  • Stödjer bostadskooperativ som bygger trygga bostäder för kvinnor
  • Utbildar kring kvinnligt deltagande, entreprenörskap, demokratiska värderingar, jordbruksteknik och jämställdhet

Mer om hur vi arbetar med jämställdhet

Jämställdhetseffekten - läs vår rapport

Här finns vi

I de här regionerna arbetar vi

Gåvoshop

Ge en gåva och stöd kvinnor