Vårt globala arbete

Ethel Machado och Margret Rafael, bostadskooperativ Mali. Fotograf: Marcus Lundstedt
Ethel Machado och Margret Rafael, bostadskooperativ Mali. Fotograf: Marcus Lundstedt
We Effect arbetar inom två områden: rätten till mat med stöd till bönders egna organisationer, samt rätten till värdigt boende med stöd till kooperativa boendeföreningar.

Stödet till kooperativ stärker medlemmarnas inflytande över sina egna liv och samhällen. Det är ett unikt sätt att förena demokrati med affärsutveckling. Det är tillsammans med dessa föreningar som vi bedriver biståndsverksamhet med fokus på rätten till mat, jämställdhet, mark och finansiella tjänster. Att bekämpa fattigdom och hunger är det slutgiltiga målet.

Vi ser också till att människor får utbildning i hur de kan anpassa sig för att hantera ett mer oförutsägbart klimat, det vill säga följderna av klimatförändringarna.

Rätten till mat

Fokus på rätten till mat

Vi jobbar för att alla ska kunna äta sig mätta. För att människor ska stå bättre rustade för framtida kriser. Det handlar om att motverka hunger och långsiktigt säkra tillgång till näringsriktig mat. Vi stödjer uppbyggnad av trygga matsystem som ger en hållbar livssituation både för människor och miljö. Det handlar om att så frön idag som möjliggör grönsaksland imorgon.

Så jobbar vi med rätten till mat
Rätten till en värdig bostad

Rätten till en värdig bostad

I arbetet för fler människor som lever i fattigdom ska få tillgång till ett värdigt boende jobbar We Effect med organisationer som kämpar för att säkra tillgång till mark för bostäder och därmed möjliggör medlemsägt boende för fattiga människor. We Effect arbetar också med att utveckla spar- och kreditföreningar som ger människor som lever i fattigdom, särskilt på landsbygden, möjlighet att finansiera sina egna bostäder.

 

Sätt dig in i vårt bostadskooperativ

Vi ser människor som rättighetsinnehavare

Vi ser människor som rättighetsinnehavare

We Effect arbetar med ett starkt rättighetsperspektiv. Det betyder att människor är aktiva deltagare i sin egen utveckling. Detta sätt att arbeta bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det bidrar också till att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och orättvisor – och inte bara symptomen. We Effect betraktar alla människor som rättighetsinnehavare och förändringsaktörer. Inte som passiva offer eller bidragsmottagare.

Mer om vårt globala arbete

Våra regioner Här finns vi

Våra regioner - här finns vi

Vårt arbete med de globala målen 2030 Agenda 2030

Vårt arbete med de globala målen

Så här arbetar vi för jämställdhet Jämställdhet

Så här arbetar vi för jämställdhet

Berättelser från världen över

Från stinkande avfall till betryggande inkomst
Östra Afrika

Från stinkande avfall till betryggande inkomst

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion
Södra Afrika

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion

Förändring i samhället genom solkraftsdrivet borrhål
Östra Afrika

Förändring i samhället genom solkraftsdrivet borrhål

Framtidens bönor - rättvisa för bönderna.
Östra Afrika

Framtidens bönor - rättvisa för bönderna.