Vårt globala arbete

Ethel Machado och Margret Rafael, bostadskooperativ Mali. Fotograf: Marcus Lundstedt
Ethel Machado och Margret Rafael, bostadskooperativ Mali. Fotograf: Marcus Lundstedt
We Effect arbetar inom två områden: hållbar landsbygdsutveckling med stöd till bönders egna organisationer, samt värdigt boende med stöd till kooperativa boendeföreningar.

Stödet till kooperativ stärker medlemmarnas inflytande över sina egna liv och samhällen. Det är ett unikt sätt att förena demokrati med affärsutveckling. Det är tillsammans med dessa föreningar som vi bedriver biståndsverksamhet med fokus på rätten till mat, jämställdhet, mark och finansiella tjänster. Att bekämpa fattigdom och hunger är det slutgiltiga målet.

Vi ser också till att människor får utbildning i hur de kan anpassa sig för att hantera ett mer oförutsägbart klimat, det vill säga följderna av klimatförändringarna. Samarbetet med drygt 180 samarbetsorganisationer runt om i världen ger oss ett unikt inflytande då de i sin tur samlar över 1200 kooperativ där 3,6 miljoner människor får direktstöd av We Effect varje år.

Fokus på landsbygdsutveckling

Samarbetsorganisationerna inom landsbygdsutveckling arbetar bland annat med jordbruksrådgivning, prisförhandlingar, affärsutveckling samt för att stärka människors egenmakt. Organisationerna arbetar också för att påverka de orättvisa strukturer som bidrar till fattigdom.

Tillgång till ett värdigt boende

I arbetet för fler människor som lever i fattigdom ska få tillgång till ett värdigt boende jobbar We Effect med organisationer som kämpar för att säkra tillgång till mark för bostäder och därmed möjliggör medlemsägt boende för fattiga människor. We Effect arbetar också med att utveckla spar- och kreditföreningar som ger människor som lever i fattigdom, särskilt på landsbygden, möjlighet att finansiera sina egna bostäder.

Vi ser människor som rättighetsinnehavare

We Effect arbetar med ett starkt rättighetsperspektiv. Det betyder att människor är aktiva deltagare i sin egen utveckling. Detta sätt att arbeta bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det bidrar också till att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och orättvisor – och inte bara symptomen. We Effect betraktar alla människor som rättighetsinnehavare och förändringsaktörer. Inte som passiva offer eller bidragsmottagare.

Mer om vårt globala arbete

Här finns vi

Våra regioner - här finns vi

Agenda 2030

Vårt arbete med de globala målen

Jämställdhet

Så här arbetar vi för jämställdhet

Berättelser från världen över

Grönsakslanden blev räddare i pandemin
Latinamerika

Grönsakslanden blev räddare i pandemin

Framgångar trots dåliga odds
Europa

Framgångar trots dåliga odds

”Vi utsätts för våld hela tiden”
Latinamerika

”Vi utsätts för våld hela tiden”

Hoten tystar inte Anabela Lemos
Södra Afrika

Hoten tystar inte Anabela Lemos