Vårt politiska arbete

Celia Chen, bonde Guatemala. Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi
Celia Chen, bonde Guatemala. Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi
Småskaliga bönder är nyckeln till att bekämpa hunger, fattigdom och klimatkris. Fokus för We Effects arbete mot beslutsfattare är att öka stödet, bland annat genom bistånd, till småskaliga bönder i fattiga länder - med stöd från den svenska kooperationen.

Målet med We Effects politiska arbete i Sverige är att: 
1) Få Sverige att bibehålla dagens biståndsnivå på en procent av BNI och
2) Säkerställa att en större andel av biståndet går till jordbruk och matproduktion.

Urfolksledaren och miljöaktivisten Conchita Calzado. Fotograf: Jesper Klemedsson

Coronapandemin har satt strålkastarljuset på böndernas och matproduktionens livsviktiga roll i världen. Att en ökad grad av inhemsk matförsöjning kan minska sårbarheten vid kriser. Att bönder är livsviktiga för världen. 75 procent av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. Det finns förutsättningar för att alla ska kunna äta sig mätta i världen men tillgången till mat, och möjligheterna att odla och betala för den, är orättvist fördelad.

Men i dag går bara 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk pch många länder är beroende av importerad mat. Detta trots att tillväxt inom jordbruket i fattiga länder är upp till fyra gånger så effektiv för att minska fattigdom jämfört med tillväxt inom andra sektorer enligt Världsbanken.

We Effect arbetar för att biståndet i högre grad ska motverka orsakerna till hungern genom följande prioriterade påverkansområden:

Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi

1. Hållbart jordbruk och matproduktion

En klar majoritet av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. Bönderna kan öka den inhemska livsmedelsförsörjningen i fattiga länder och därmed minska sårbarheten vid kriser. 

 

Vi vill:
Att Sveriges bistånd till hållbart jordbruk uppgår till minst 5,0 procent av den totala biståndsbudgeten för att komma i nivå med det internationella genomsnittet. Sverige ska vara en röst i världen för rätten till mat. 

2. Jämställdhet ger mer mat på bordet

Ökad jämställdhet i låginkomstländer är en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning. Kvinnor är överrepresenterade bland de som lever i fattigdom och bär samtidigt ett avgörande ansvar för matproduktionen. Satsningar på ett jämställt, hållbart jordbruk är feministisk biståndspolitik.

 

Vi vill:
Att Sveriges arbete mot hunger inkluderar jämställdhet, till exempel genom att stärka kvinnors rätt till mark och finansiella tjänster. Jämställdhet måste vara en prioriterad del av allt svenskt bistånd. Sverige bör öka stödet till kvinnoledda och feministiska organisationer. 

Nanay Placing Odencio, 77 years old, Rice Farmer, is photographed at her family owned rice fields, Sitio Isiro, Baranggay San Jose, Antipolo, Oct 14, 2020.

3. Klimaträttvisa

De som är minst ansvariga för klimatkrisen drabbas värst. Många av dom är bönder i fattiga länder som redan är sårbara för hunger, torka, översvämningar och orkaner som förvärras av klimatkrisen. Denna orättvisa förvärras av att företag och regeringar skövlar regnskog och habitat för att ge plats åt gruvor och plantage av till exempel palmolja eller socker.

 

Vill vill:
Att Sverige avsätter en procent till internationellt klimatbistånd. Sverige bör öka stödet till småskalig och hållbart jordbruk som minskar klimatpåverkan och hunger. Sverige har en möjlighet och ansvar att visa globalt ledarskap i klimatkrisen. 

4. Mänskliga rättigheter och företagens ansvar

All mat i Sverige ska vara producerad på ett rättvist sätt. Kaffe, bomull, godis, bananer och andra varor vi tar för givet i Sverige kommer ofta med ett högt mänskligt pris. Småskaliga odlare möter hot, fördrivs och mördas av regimer och företag. Lagstiftare, livsmedelsföretag och konsumenter har alla ett ansvar för att maten vi äter i Sverige inte kränker mänskliga rättigheter.

 

Vi vill:
Att Svenska livsmedelskedjor inför hållbarhetsmärkning av sina varor.  Svenska företag skall följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sveriges regering ska arbeta för EU-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter.

5. Biståndseffektivitet och anti-korruption

Korruption förstärker fattigdom och hunger – och är alltid oacceptabelt. Ett bra utvecklingssamarbete bidrar till att motverka korruption, bland annat genom stärkt transparens i beslutsfattande, ökad demokratisk kontroll och ökade möjligheter till ansvarsutkrävande och bättre samhällsstyrning. Detta gäller särskilt bistånd till civilsamhället.

 

Vi vill:
Att Sverige i allt sitt utvecklingsarbete bidrar till att minska korruption och öka insyn, transparens och lokalt, starkt ägarskap för utvecklingssamarbetet.

 

Våra nyheter

Stor utvecklingspotential på Nordmakedoniens landsbygd
Nyheter

Stor utvecklingspotential på Nordmakedoniens landsbygd

We Effect i Almedalen 2023
Nyheter

We Effect i Almedalen 2023

COP28: Småskaliga bönder kräver klimaträttvisa
Nyheter

COP28: Småskaliga bönder kräver klimaträttvisa

We Effect och Lykke kaffegårdar vill revolutionera kaffeindustrin med nytt pilotprojekt
Nyheter

We Effect och Lykke kaffegårdar vill revolutionera kaffeindustrin med nytt pilotprojekt

Rishanthini och Yogini Mahendran. Foto: Marcus Lundstedt

Vi möter hela tiden människor som genom vårt stöd själva kunnat ta sig ur fattigdom

Vi vet att bistånd fungerar och har över 60 års erfarenhet av att arbeta långsiktigt med lokala partnerorganisationer i länder med utbredd fattigdom. Genom biståndet har vi kunnat bidra till att samhällen i dag står starkare mot kriser, att mer mat kan produceras, att fler har arbete, råd med en trygg bostad och att betala för sina barns utbildning.

 

Läs mer om varför bistånd är viktigt 

Våra rapporter

Bonde med livet som insats 2022

Läs/ladda ner

Klimaträttvisa

Läs/ladda ner

Rättvis mat till alla

Läs/ladda ner

Bonde med livet som insats 2020

Läs/ladda ner

Lyssna på vår podcast Schysst mat

Datum

juni 22, 2022
Schysst mat
Avsnitt#15 Finns det hållbar fisk?  
Måste vi välja bort fisken eller finns det mer hållbara sätt att producera fisk som gör att vi kan fortsätta äta med gott samvete?  
Lyssna på avsnitt #15

Datum

april 27, 2022
Schysst mat
Avsnitt#14 Skolmaten
Skolmaten väcker starka känslor. Stress inför matsituationen, vitt skilda önskemål och ibland orimliga krav från föräldrar. Kan skolmaten både vara god, näringsriktig och hållbar? Och varför är skolmaten en viktig...
Lyssna på avsnitt #14

Datum

mars 30, 2022
Schysst mat
Avsnitt #13 Vad får maten kosta?  
Avsnitt 13 handlar om matpriser, ett ämne som är ytterst aktuellt nu. Under decennier har vi lagt allt mindre del av hushållspengarna på mat. Vi har helt enkelt vant oss...
Lyssna på avsnitt #13

Datum

februari 23, 2022
Schysst mat
Avsnitt#12 Vem äger dina fröer?  
Friska fröer är en förutsättning för en god skörd – men det är också big business. Storföretag tar patent på fröer som bönder förädlat i generationer. Hur funkar det i Sverige,...
Lyssna på avsnitt #12