Vårt politiska arbete

Celia Chen, bonde Guatemala. Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi
Celia Chen, bonde Guatemala. Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi
Småskaliga bönder är nyckeln till att bekämpa hunger, fattigdom och klimatkrisen. We Effects arbetar för att beslutsfattare ska öka stödet, bland annat genom bistånd, till småskaliga bönder i fattiga länder - med stöd från den svenska kooperationen.

Målet med We Effects politiska arbete i Sverige är att: 
1) Säkerställa att en större andel av biståndet går till jordbruk och matproduktion. 
2) Säkerställa att kvinnors egenmakt och ekonomiska inkludering inom jordbruket stärks. 

Urfolksledaren och miljöaktivisten Conchita Calzado. Fotograf: Jesper Klemedsson

Både Coronapandemin och kriget i Ukraina har på olika sätt satt strålkastarljuset på hur sårbara våra globala livsmedelssystem är, speciellt för världens fattiga. Att en ökad grad av inhemsk matförsörjning krävs för att minska sårbarheten vid kriser. Att bönder är livsviktiga för världen.  

75 procent av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. Det finns förutsättningar för att alla ska kunna äta sig mätta i världen men tillgången till mat, och möjligheterna att odla och betala för den, är orättvist fördelad. 

Enligt både Världsbanken och Expertgruppen för biståndsanalys är den effektivaste insatsen mot hunger och fattigdom att stärka världens bönder. Världsbanken uppskattar att jordbruksstöd är fyra gånger effektivare fattigdomsbekämpning än tillväxtstärkande insatser inom andra områden. Ändå går bara ca 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk, vilket är långt under genomsnittet för jämförbara länder. 

Majoriteten av arbetare inom jordbruket i utvecklingsländer är kvinnor. Trots detta är få landägare, företagsägare eller ens avlönade för sitt arbete. Tvärtom äter kvinnor sist, minst och sämst. Denna ekonomiska och kulturella ojämställdhet hindrar kvinnor från att kunna kräva sina rättigheter och delta i den ekonomiska utvecklingen. Det leder samtidigt till en generellt sämre ekonomisk utveckling. We Effect arbetar för kvinnliga jordbrukares egenmakt och ekonomiska möjligheter från individnivå upp till strukturell och lagstiftande nivå.  

We Effect arbetar för att biståndet i högre grad ska motverka orsakerna till hungern genom följande prioriterade påverkansområden:

Hållbart jordbruk och matproduktion
Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi

1. Hållbart jordbruk och matproduktion

En klar majoritet av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. Bönderna kan öka den inhemska livsmedelsförsörjningen i fattiga länder och därmed minska sårbarheten vid kriser. 

 

Vi vill:
Att Sveriges bistånd till hållbart jordbruk uppgår till minst 5,0 procent av den totala biståndsbudgeten för att komma i nivå med det internationella genomsnittet. Sverige ska vara en röst i världen för rätten till mat. 

Jämställdhet ger mer mat på bordet

2. Jämställdhet ger mer mat på bordet

Ökad jämställdhet i låginkomstländer är en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning. Kvinnor är överrepresenterade bland de som lever i fattigdom och bär samtidigt ett avgörande ansvar för matproduktionen. Satsningar på ett jämställt, hållbart jordbruk är feministisk biståndspolitik.

 

Vi vill:
Att Sveriges arbete mot hunger inkluderar jämställdhet, till exempel genom att stärka kvinnors rätt till mark och finansiella tjänster. Jämställdhet måste vara en prioriterad del av allt svenskt bistånd. Sverige bör öka stödet till kvinnoledda och feministiska organisationer. 

Klimaträttvisa
Nanay Placing Odencio, 77 years old, Rice Farmer, is photographed at her family owned rice fields, Sitio Isiro, Baranggay San Jose, Antipolo, Oct 14, 2020.

3. Klimaträttvisa

De som är minst ansvariga för klimatkrisen drabbas värst. Många av dom är bönder i fattiga länder som redan är sårbara för hunger, torka, översvämningar och orkaner som förvärras av klimatkrisen. Denna orättvisa förvärras av att företag och regeringar skövlar regnskog och habitat för att ge plats åt gruvor och plantage av till exempel palmolja eller socker.

 

Vill vill:
Att Sverige avsätter en procent till internationellt klimatbistånd. Sverige bör öka stödet till småskalig och hållbart jordbruk som minskar klimatpåverkan och hunger. Sverige har en möjlighet och ansvar att visa globalt ledarskap i klimatkrisen. 

Mänskliga rättigheter och företagens ansvar

4. Mänskliga rättigheter och företagens ansvar

All mat i Sverige ska vara producerad på ett rättvist sätt. Kaffe, bomull, godis, bananer och andra varor vi tar för givet i Sverige kommer ofta med ett högt mänskligt pris. Småskaliga odlare möter hot, fördrivs och mördas av regimer och företag. Lagstiftare, livsmedelsföretag och konsumenter har alla ett ansvar för att maten vi äter i Sverige inte kränker mänskliga rättigheter.

 

Vi vill:
Att Svenska livsmedelskedjor inför hållbarhetsmärkning av sina varor.  Svenska företag skall följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sveriges regering ska arbeta för EU-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Biståndseffektivitet och anti-korruption

5. Biståndseffektivitet och anti-korruption

Korruption förstärker fattigdom och hunger – och är alltid oacceptabelt. Ett bra utvecklingssamarbete bidrar till att motverka korruption, bland annat genom stärkt transparens i beslutsfattande, ökad demokratisk kontroll och ökade möjligheter till ansvarsutkrävande och bättre samhällsstyrning. Detta gäller särskilt bistånd till civilsamhället.

 

Vi vill:
Att Sverige i allt sitt utvecklingsarbete bidrar till att minska korruption och öka insyn, transparens och lokalt, starkt ägarskap för utvecklingssamarbetet.

 

Våra nyheter

Vårt största program når de allra fattigaste
Nyheter

Vårt största program når de allra fattigaste

Vår berättelse – En kooperativ biståndsorganisation i tiden
Nyheter

Vår berättelse – En kooperativ biståndsorganisation i tiden

Sida bryter sina avtal med civilsamhället
Nyheter

Sida bryter sina avtal med civilsamhället

Öppet brev till regeringen om biståndsanslagen till civilsamhället
Nyheter

Öppet brev till regeringen om biståndsanslagen till civilsamhället

Våra rapporter

Bonde med livet som insats 2022

Läs/ladda ner

Klimaträttvisa

Läs/ladda ner

Rättvis mat till alla

Läs/ladda ner

Bonde med livet som insats 2020

Läs/ladda ner

Lyssna på vår podcast Schysst mat

Datum

juni 22, 2022
Schysst mat
Avsnitt#15 Finns det hållbar fisk?  
Måste vi välja bort fisken eller finns det mer hållbara sätt att producera fisk som gör att vi kan fortsätta äta med gott samvete?  
Lyssna på avsnitt #15

Datum

april 27, 2022
Schysst mat
Avsnitt#14 Skolmaten
Skolmaten väcker starka känslor. Stress inför matsituationen, vitt skilda önskemål och ibland orimliga krav från föräldrar. Kan skolmaten både vara god, näringsriktig och hållbar? Och varför är skolmaten en viktig...
Lyssna på avsnitt #14

Datum

mars 30, 2022
Schysst mat
Avsnitt #13 Vad får maten kosta?  
Avsnitt 13 handlar om matpriser, ett ämne som är ytterst aktuellt nu. Under decennier har vi lagt allt mindre del av hushållspengarna på mat. Vi har helt enkelt vant oss...
Lyssna på avsnitt #13

Datum

februari 23, 2022
Schysst mat
Avsnitt#12 Vem äger dina fröer?  
Friska fröer är en förutsättning för en god skörd – men det är också big business. Storföretag tar patent på fröer som bönder förädlat i generationer. Hur funkar det i Sverige,...
Lyssna på avsnitt #12