Vårt politiska arbete

Småskaliga bönder är nyckeln till att bekämpa hunger, fattigdom och klimatkris. Fokus för We Effects arbete mot beslutsfattare är att öka stödet, bland annat genom bistånd, till småskaliga bönder i fattiga länder - med stöd från den svenska kooperationen.

Målet med We Effects politiska arbete i Sverige är att: 
1) Få Sverige att bibehålla dagens biståndsnivå på en procent av BNI och
2) Säkerställa att en större andel av biståndet går till jordbruk och matproduktion.

Coronapandemin har satt strålkastarljuset på böndernas och matproduktionens livsviktiga roll i världen. Att en ökad grad av inhemsk matförsöjning kan minska sårbarheten vid kriser. Att bönder är livsviktiga för världen. 75 procent av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. Det finns förutsättningar för att alla ska kunna äta sig mätta i världen men tillgången till mat, och möjligheterna att odla och betala för den, är orättvist fördelad.

Men i dag går bara 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk pch många länder är beroende av importerad mat. Detta trots att tillväxt inom jordbruket i fattiga länder är upp till fyra gånger så effektiv för att minska fattigdom jämfört med tillväxt inom andra sektorer enligt Världsbanken.

We Effect arbetar för att biståndet i högre grad ska motverka orsakerna till hungern genom följande prioriterade påverkansområden:

1. Hållbart jordbruk och matproduktion

En klar majoritet av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. Bönderna kan öka den inhemska livsmedelsförsörjningen i fattiga länder och därmed minska sårbarheten vid kriser. 

 

Vi vill:
Att Sveriges bistånd till hållbart jordbruk uppgår till minst 5,0 procent av den totala biståndsbudgeten för att komma i nivå med det internationella genomsnittet. Sverige ska vara en röst i världen för rätten till mat. 

2. Jämställdhet ger mer mat på bordet

Ökad jämställdhet i låginkomstländer är en förutsättning för tryggad livsmedelsförsörjning. Kvinnor är överrepresenterade bland de som lever i fattigdom och bär samtidigt ett avgörande ansvar för matproduktionen. Satsningar på ett jämställt, hållbart jordbruk är feministisk biståndspolitik.

 

Vi vill:
Att Sveriges arbete mot hunger inkluderar jämställdhet, till exempel genom att stärka kvinnors rätt till mark och finansiella tjänster. Jämställdhet måste vara en prioriterad del av allt svenskt bistånd. Sverige bör öka stödet till kvinnoledda och feministiska organisationer. 

3. Klimaträttvisa

De som är minst ansvariga för klimatkrisen drabbas värst. Många av dom är bönder i fattiga länder som redan är sårbara för hunger, torka, översvämningar och orkaner som förvärras av klimatkrisen. Denna orättvisa förvärras av att företag och regeringar skövlar regnskog och habitat för att ge plats åt gruvor och plantage av till exempel palmolja eller socker.

 

Vill vill:
Att Sverige avsätter en procent till internationellt klimatbistånd. Sverige bör öka stödet till småskalig och hållbart jordbruk som minskar klimatpåverkan och hunger. Sverige har en möjlighet och ansvar att visa globalt ledarskap i klimatkrisen. 

4. Mänskliga rättigheter och företagens ansvar

All mat i Sverige ska vara producerad på ett rättvist sätt. Kaffe, bomull, godis, bananer och andra varor vi tar för givet i Sverige kommer ofta med ett högt mänskligt pris. Småskaliga odlare möter hot, fördrivs och mördas av regimer och företag. Lagstiftare, livsmedelsföretag och konsumenter har alla ett ansvar för att maten vi äter i Sverige inte kränker mänskliga rättigheter.

 

Vi vill:
Att Svenska livsmedelskedjor inför hållbarhetsmärkning av sina varor.  Svenska företag skall följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sveriges regering ska arbeta för EU-lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter.

5. Biståndseffektivitet och anti-korruption

Korruption förstärker fattigdom och hunger – och är alltid oacceptabelt. Ett bra utvecklingssamarbete bidrar till att motverka korruption, bland annat genom stärkt transparens i beslutsfattande, ökad demokratisk kontroll och ökade möjligheter till ansvarsutkrävande och bättre samhällsstyrning. Detta gäller särskilt bistånd till civilsamhället.

 

Vi vill:
Att Sverige i allt sitt utvecklingsarbete bidrar till att minska korruption och öka insyn, transparens och lokalt, starkt ägarskap för utvecklingssamarbetet.

 

Mer från We Effect

Podcasten Schysst mat

Vår podcast om rättvis mat

Rapport om rättvis mat

Rapport - Klimaträttvisa

Rapport - Bonde med livet som insats

Våra nyheter

Svenska politiker om klimaträttvisa och klimatfinansiering
Nyheter

Svenska politiker om klimaträttvisa och klimatfinansiering

”Alla har rätt att funka olika” prisas i Nordmakedonien
Nyheter

”Alla har rätt att funka olika” prisas i Nordmakedonien

Ny rapport: Klimatkrisen akut hot mot världens matproduktion
Nyheter

Ny rapport: Klimatkrisen akut hot mot världens matproduktion

”Food Systems Summit är bara början”
Nyheter

”Food Systems Summit är bara början”