Instagram: Agenda 2030 i klassrummet

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Instagramfilmer
METOD: Lyssna/titta, reflektera, ställ frågor
ÅRSKURS: 7-9 och gymnasiet
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap
TID: 40 – 60 minuter


INLEDNING

Lektionen bygger på fyra korta dokumentära filmer som publiceras på Instagram. I filmerna möter ni unga människor i Kenya och Moldavien och får en inblick i utmaningar de möter i fråga om jobb, boende och inflytande.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder. Läs mer om oss.

SYFTE

Syftet med lektionen är att du får träna på att bearbeta och förstå en argumenterande text. Genom att arbeta med lektionen vill vi nå delar av följande:

  • Att du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
  • Att du uttrycker kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt.
  • Att du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

GENOMFÖRANDE

  1. Arbeta med elevmaterialet och lär mer om Kenya och Moldavien (se nedan).
  2. Titta på Instagramfilmerna med en kompis, i helklass eller individuellt.
  3. Reflektera och ställ frågor i kommentarsfältet på Instagram.

Filmerna hittar du här på Instagram.

Eller sök efter “utmanafattigdomen” i din Instagram-app.

UPPGIFT

Kenya – Livet i slummen är trångt, osäkert och smutsigt och de som lever där saknar många grundläggande mänskliga rättigheter. I Nakuru kan ungdomar som har råd hänga på fik med wifi i stadens galleria medan andra tillbringar dagarna i enkla plåtskjul utan vatten eller toalett.

Via Instakontot får ni träffa medlemmar i bostadskooperativet Vision 4 youth Housing cooperative i staden Nakuru i Kenya. De berättar om vilka utmaningar de har i slumområdena där de bor och vilka kreativa lösningar de jobbar med för att förbättra livet.

Läs mer We Effects arbete för alla människors rätt till ett värdigt boende.

Moldavien – På landsbygden i Europas fattigaste land finns det få ungdomar. De flesta unga i Moldavien har flyttat till städer eller andra länder för att undvika arbetslöshet eller ett hårt liv inom jordbruket tillsammans med föräldrarna, ofta på deras villkor.

I filmerna får vi träffa unga mjölkbönder från MILK association of young dairy farmers from Moldova som går mot strömmen och tillsammans satsar på mjölkproduktion som affärsidé. De unga mjölkbönderna från norra Moldavien berättar om fattigdomsminskning, landsbygdsföretagande, stärkt ekonomi och jämställdhet.

Läs mer We Effects arbete med att hjälpa småskaliga bönder att utveckla jordbruket.


LÄR MER OM KENYA OCH MOLDAVIEN

1 Läs nyckeltal och fakta om Kenya och Moldavien på Globalis. Använd sökrutan.

2 Sök efter Kenya och Moldavien på Google Maps. Vilka världsdelar ligger länderna i och vilka länder gränsar respektive land till?

3 Sök efter och läs en nyhet om Kenya och Moldavien på CNN, Al Jazeera eller annan nyhetssajt.

4 Undersök ambassadens reseinformation om Moldavien.

5 Undersök ambassadens reseinformation om Kenya.


AGENDA 2030 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. We Effect fokuserar på mål 1, 2 och 5:

 

 

 

 

Mål 1 Ingen Fattigdom,  Mål 2 Ingen Hunger,  Mål 5 Jämställdhet

Lär mer om målen på globalamalen.se