Theresa, Elizabeth och Edith kämpar för rätten till mark

Theresa Marwei, 64 år och 12-barnsmor, strejkar för att hennes man ska ge henne lite mark. Foto: Niclas Ericsson
Theresa Marwei, 64 år och 12-barnsmor, strejkar för att hennes man ska ge henne lite mark. Foto: Niclas Ericsson

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Podcast
METOD: Lyssna, reflektera och diskutera
ÅRSKURS: 7-9 och gymnasiet
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap
TID: 60 minuter
ARBETA I PAR & INDIVIDUELLT.


INLEDNING

Lektionen inleds med en pod om Theresa, Elizabeth och Edith som bor i Zimbabwe. I mötet med dem hör vi hur traditionella könsroller och traditionell rätt påverkar livet för människorna som bor där.

Till berättelsen om Theresa, Elizabeth och Edith hör ett antal diskussionsfrågor och en fördjupningsuppgift om Zimbabwe.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen:

 • att avskaffa extrem fattigdom
 • att avskaffa hunger
 • att uppnå jämställdhet.

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om varför jämställdhet är viktigt i arbetet för att utrota extrem fattigdom och hunger till år 2030.

We Effect har kommunikatörer som jobbar på plats i de länder där biståndsarbetet sker. I sitt arbete med att samla in berättelser och vittnesmål träffar kommunikatörerna människor som lever i fattigdom och utsatthet som får stöd att själva förbättrat sina levnadsförhållanden. För många blir intervjuerna ett viktigt tillfälle att komma till tals och dela med sig av sina livserfarenheter. Här är det kommunikatören i Zimbabwe som berättar.

MÅL

 • Att du utvecklar förståelse för dina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
 • Att du breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrå
 • Att du ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet.
 • Att du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Att du utvecklar kunskaper om de Globala målen, mål 1 – ingen fattigdom, mål 2 – ingen hunger, mål 5 – jämställdhet.

GENOMFÖRANDE

Börja med att lyssna på podcasten och diskutera sedan frågorna tillsammans med en kompis.

Lektionen avslutas med en fördjupning – du får lära mer om Zimbabwe och jämföra viktiga nyckeltal med Sverige.

Fakta om Zimbabwe

Systemet gynnar männen i Zimbabwe

I Zimbabwe står kvinnorna för 80 procent av arbetsinsatsen i jordbruket. Jordbruket är Zimbabwes viktigaste ekonomiska sektor, men kvinnorna får sällan ta del av inkomsterna. När en kvinna gifter sig flyttar hon till mannens gård, som står i hans namn. Mannen betalar ett brudpris till hennes familj. Det ingår i hennes traditionella plikter att odla jorden och ta hand om familjen. Men det är mannen som äger jorden och har den lagliga rätten till skörden. Därför är det också mannen som åker till marknaden eller till uppköparna och det är han som tar hand om pengarna.

När männen har fickorna fulla med kontanter, efter att ha sålt skörden, händer det att någon tar sig en andra fru om pengarna räcker till en andra hemgift. Det är fullt tillåtet i Zimbabwe enligt det traditionella rättssystemet, som gäller för en majoritet av befolkningen på landsbygden. Andra män tar in på hotell i närmsta stad och gör av med pengar på sprit, mat och kvinnor. Kvar står fruarna, utan resurser för att mätta sig själva och barnen under resten av året.

Två rättsliga system

Det finns två rättsliga system i Zimbabwe, som fungerar parallellt. Enligt konstitutionen och det statliga rättsväsendet har en kvinna samma rätt som en man att både äga och ärva land. Men då måste det finnas en officiell lagfart. I många fall ägs jorden enligt traditionell rätt, då är det istället den traditionella ledaren, hövdingen, som har en förteckning över vem som äger vilken jordlott. Och enligt traditionell rätt ärvs som regel jord från mannen till hans söner och bröder.

Women and Land in Zimbabwe

Orättvisorna i Zimbabwe har lett till tragedier. 1998 tog 14 kvinnor i samma distrikt livet av sig. Som en reaktion bildades organisationen Women and Land in Zimbabwe, WLZ.

WLZ arbetar intensivt med att få de traditionella ledarna att acceptera kvinnors rättigheter – och i många fall fungerar det. Det går ofta att prata med hövdingarna, om man bara vågar och vet hur man ska argumentera.

Enligt traditionerna på landsbygden i Zimbabwe är det inte självklart att en kvinna alls ska yttra sig i offentliga sammanhang eller vända sig till hövdingen med ett ärende. Det ses som männens roll i samhället. Därför är en viktig del av WLZ:s arbete att stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de både kan och har rätt att föra sin egen talan.

Theresa, Elizabeth och Edith som vi hör om i pod-avsnittet har fått utbildning genom studiecirklar hos WLZ. Utbildningen har fått dem att förstå sina rättigheter, sitt värde och sin egen styrka.

Women and Land in Zimbabwe har en Facebook-sida där ni kan följa det arbete som organisationen gör,

https://www.facebook.com/Women-Land-in-Zimbabwe-1588158311512472/


UPPGIFT

I pod-avsnittet möter vi Theresa, Elizabeth och Edith som bor i Zimbabwe. Börja med att lyssna på podden och diskutera sedan de tillhörande frågorna.

Diskussionsfrågor

 • I Zimbabwe finns det en orättvisa i systemet. Vilka demokratiska vägar finns det för att förändra systemet och göra det mer jämlikt?
 • Hur påverkas kvinnornas situation i Zimbabwe när de förvägras rätten till ägande?
 • Ge exempel ur pod-avsnittet hur utbildning kan bidra till förändring i samhället.
 • På vilka sätt bidrar organisationen Women and Land in Zimbabwe till att stärka kvinnors självförtroende?
 • Ediths berättelse visar hur hela samhället kan vinna på att låta kvinnor ha mark och egna inkomster. Förklara hur.
 • Ge exempel på friheter och rättigheter som kvinnor i Sverige har men som kvinnorna vi hör om i pod-avsnittet inte har. Har kvinnor och män samma friheter och rättigheter i Sverige?

Undersök

Gör en kort beskrivning av Zimbabwe med hjälp av informationen på globalis.se.

Jämför

Gör en jämförelse mellan Sverige och Zimbabwe på världskoll.se:

 • Gå till världskoll.se.
 • Skrolla ner till FOKUS.
 • Klicka ”Visa alla”.
 • Klicka på ”Kvinnor i parlamentet”.
 • Skrolla ner till ”JÄMFÖR LÄNDER”.
 • Ta fram Zimbabwe i listan.
 • Klicka om du tror att barnadödligheten är högre eller lägre i Zimbabwe jämfört med Sverige.

Gå sedan tillbaka till FOKUS och fortsätt jämföra följande nyckeltal:

 • Elanvändning
 • Livslängd
 • Toalettillgång
 • HIV
 • Pressfrihet
 • Barnäktenskap