Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel

Bröderna José och Juan i El Salvador tar för sig av fisksoppa och tortillas. Med hjälp från We Effect är familjen nu självförsörjande på mat. Foto: Jesper Klemedsson.
Bröderna José och Juan i El Salvador tar för sig av fisksoppa och tortillas. Med hjälp från We Effect är familjen nu självförsörjande på mat. Foto: Jesper Klemedsson.

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Debattartikel.
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap.
METOD: Läsa, diskutera och presentera.
TID: 40 – 60 minuter.
ARBETA I PAR.


INLEDNING

Lektionen bygger på en debattartikel som publicerades i tidningen Östra Småland, lördagen 17 september 2016, ”Kavla upp ärmarna och utrota fattigdomen”. Texten har bearbetats för att bättre passa för gymnasiet.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder. Läs mer om oss.

SYFTE

Syftet med lektionen är att du får träna på att bearbeta och förstå en argumenterande text. Genom att arbeta med lektionen vill vi nå delar av följande:

 • Att du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • Att du uttrycker kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt.
 • Att du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Att du utvecklar din förmåga att uttrycka dina kunskaper i olika presentationsformer.

GENOMFÖRANDE

Läs debattartikeln med en kompis och arbeta tillsammans för att besvara frågorna som kommer löpande i texten. Lektionen avslutas med att ni väljer att presentera en av frågorna ni har arbetat med.

Ladda ner debattartikeln i sin helhet (PDF)

KAVLA UPP ÄRMARNA OCH UTROTA FATTIGDOMEN

För ett år sedan enades världens ledare om att utrota fattigdomen och hungern till år 2030. De globala målen har fått kritik för att vara för svåra att nå. Så kan man se det. Eller så kan vi kavla upp ärmarna och bestämma oss för att bli generationen som utrotade fattigdomen i världen.

I slutet av september 2015 antog FN:s generalförsamling i New York 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ersätter FN:s millenniemål och ska vara nådda redan år 2030. Vi på biståndsorganisationen We Effect har arbetat med att bekämpa fattigdomen i snart 60 år. Vi vill och kommer att spela en aktiv roll i att förverkliga målen.

UPPGIFT:

Diskutera och fundera:
 • Vilka tror du har störst möjligheter att se till att målen som FN slagit fast nås?
 • Vilka förändringar måste vi se i världen för att målen skall gå att nå?
Vi har identifierat fyra faktorer som är avgörande för att nå målen:

1. Att välja rätt väg. Att stödja kvinnor och flickor är avgörande för att nå målen. De utgör 70 procent av de 700 miljoner människor som lever i extrem fattigdom i världen i dag. Majoriteten bor på landsbygden och är helt beroende av jordbruket för sin försörjning. När kvinnorna får makt över sina liv, över arbetet och över skördarna på gården ökar familjens inkomster. Mer pengar hamnar i plånboken, investeras i bättre hus och i barnens utbildning. När hjälpen går till kvinnor tar sig fler familjer ut ur fattigdomen.

Diskutera och fundera:
 • Vad kan det bero på att 70 procent av de som lever i extrem fattigdom är kvinnor och flickor?
 • Vilka är vinsterna med att satsa på jämställdhet, att stödja kvinnor och flickor?

2. Att fler känner engagemang för målen. Sju av tio svenskar känner inte till FN:s nya mål, enligt en opinionsundersökning som We Effect lät Sifo göra i sommaren 2016. Om man inte känner till målen är det föga troligt att man vill bidra till att nå dem. Om vi kan göra de nya målen mer kända kommer möjligheterna att nå dem att öka betydligt.

Diskutera och fundera:
 • Vad kan det bero på att så pass många som sju av tio inte känner till de globala målen?
 • Varför är det viktigt att allmänheten känner till FN:s nya globala mål för hållbar utveckling?

3. Att det finns pengar för att genomföra målen. Kunskapen om hur vi ska nå målen finns. Men det behövs finansiering. Utan stöd från såväl privata givare som myndigheter och företag kommer målen aldrig att nås. FN-organet Unctad (FN:s konferens om handel och utveckling) har uppskattat prislappen för att nå målen till mellan 28 000 och 38 000 miljarder kronor. Det är en stor summa. Men istället för att se pengarna som utgifter, låt oss betrakta det som världens genom tiderna bästa investering.

Disuktera och fundera:

Vad tror du att artikelförfattaren menar med att man kan se pengarna som krävs för att nå målen som en investering?

4. Att tänka på nya sätt. Insatser för en bättre värld bedrivs idag utan närmare samarbete mellan länder och olika organisationer. De nya globala målen kräver samarbete. Regeringar, FN, biståndsorganisationer, miljöorganisationer och näringslivet behöver arbeta tillsammans och hitta nya vägar för att nå målen.

Diskutera och fundera
 • Vilka hinder kan det finnas för att få till det samarbete som artikelförfattaren säger är nödvändigt för att FN:s nya globala mål för hållbar utveckling ska nås?
 • Vad skulle man kunna göra för att skapa ett bättre samarbete mellan länder och organisationer?

Det är 14 år kvar till FN:s generalförsamling kommer att tillkännage om vi lyckats nå de globala målen för hållbar utveckling eller inte. Målen är långt ifrån enkla och det kommer att krävas mycket arbete, tid och pengar om vi ska klara av att nå dem. Men när vi ser tillbaka på den här tiden kommer vi stolt kunna säga att det var värt det. Vi kommer att kunna säga att vi blev generationen som skapade en rättvis värld, fri från fattigdom.

Anneli Rogeman, fd vd We Effect

Diskutera och fundera:

Vad vill författaren uppnå med sin artikel och vilka vill de påverka? 


AVSLUT

Välj ut en av de frågor som ni har arbetat med. Skapa en presentation och berätta för resten av klassen om hur ni resonerar.

Arbeta gärna vidare med de globala målen på globalamalen.se.