PS. Texten som jag helst inte ville skriva

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Podcast
METOD: Lyssna, reflektera och diskutera
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap
TID: 60 minuter + 60 minuter
ARBETA I PAR & INDIVIDUELLT. 


INLEDNING

Karin Kling antog We Effects utmaning och sökte Världens tuffaste jobb. I hård konkurrens fick hon uppdraget att åka till ett av världens fattigaste länder, Malawi, och arbeta sida vid sida med Biata Chisi, en kvinnlig bonde i området Salima. Hos familjen Chisi arbetade hon från morgon till kväll tillsammans med Biata. Karin skildrade sina upplevelser i en blogg. Ett av inläggen, PS. Texten som jag helst inte ville skriva, finns som podcast och är utgångspunkt för den här lektionen.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder. Läs mer om We Effect.

SYFTE

Syftet med lektionen är att du får komma nära människoöden som lever där hunger och fattigdom är vardag. Du får också använda dina kunskaper och idéer kring hur satsningar på jordbruk kan vara en väg ur fattigdom för att skriva en argumenterande text. Genom att arbeta med lektionen vill vi nå delar av följande:

 • Att du breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • Att du ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet.
 • Att du uttrycker kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt.
 • Att du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

GENOMFÖRANDE

Börja med att lyssna på podcasten PS, Texten jag helst inte ville skriva, och arbeta sedan med att diskutera de tillhörande frågorna tillsammans med en kompis. Det finns också ett bildspel (se nedan) som ger en inblick i hur det ser ut i byn där händelsen utspelar sig.

Lektionen avslutas med en fördjupning – du får skriva en insändare. Du kan arbeta individuellt eller tillsammans med en kompis.

Fakta om Malawi
Malawi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Två tredjedelar av befolkningen är under 20 år. Landet är helt beroende av sitt jordbruk, mer än 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig som bönder. Landet har begränsad tillgång till naturresurser.

Till skillnad från många andra länder i regionen används nästan all odlingsbar jord, vilket har lett till att mark utarmats och skördarna har minskat. Landet har drabbats hårt av svåra översvämningar och extrem torka, något som slår extra hårt mot jordbrukssektorn. Jordbruket står för en tredjedel av BNP. Tobak är landets viktigaste exportvara. Fiskindustrin är även viktig för landet. Industrin är liten och koncentrerad till de södra delarna av landet. Malawi har drabbats hårt av hiv-epidemin, detta i kombination med undernäring har lett till ett ökat antal dödstal.

Trots att kvinnor enligt lag har rätt till lika arbetsvillkor som män, ser verkligheten annorlunda ut. Kvinnor tar det största ansvaret för hem och familj. Många kvinnor utsätts för våld. Kvinnors representation inom näringslivet och inom myndigheter är låg.

Här kämpar bönder för att överleva på den skörd som små, torra åkerlappar kan ge. Många måste gå flera kilometer för att hämta vatten. Foto: Adam Öjdahl.

Siffror om Malawi

BEFOLKNINGSMÄNGD: 16,8 miljoner

MEDELLIVSLÄNGD: 63 ÅR

HUMAN DEVELOPMENT INDEX: 0.445 (174 i världen)
Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder genom en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

Om Världens tuffaste jobb

Att vara kvinna och jordbrukare i ett fattigt land är ett av världens tuffaste jobb. Kvinnor har ofta huvudansvaret för både hem, familj och att odla maten. De arbetar från tidig morgon till sen kväll, sex dagar i veckan, och sköter jordbruket med handredskap i stekande sol. Vatten måste ofta bäras långa sträckor och bränsle samlas in så att maten kan lagas över öppen eld. Tvätt och hushållsarbete sköts för hand. Ofta är det svårt att få maten att räcka och ännu svårare att skapa en tryggare framtid.

I början av 2016 utsåg We Effect en svensk kvinna, Karin Kling, som fick pröva på ”världens tuffaste jobb” – att under tre veckor vara bonde hos familjen Chisi i ett av världens fattigaste länder; Malawi. Syftet med projektet var att öka förståelsen för kvinnliga jordbrukares situation i låginkomstländer. Karin Kling bloggade under sin vistelse i Malawi och efter hemkomsten berättade hon i media om sina upplevelser.

UPPGIFT

Inledning

Podcasten ”PS. Texten som jag helst inte ville skriva” (länk här nedanför) handlar om de förödande konsekvenserna av fattigdom och undernäring. I den här berättelsen kommer verkligheten oss nära via Karin Klings ord. Börja med att lyssna på podden och diskutera sedan de tillhörande frågorna. Titta även på bilderna som visar delar av byn där berättelsen utspelar sig. På bilderna syns Biata Chisi som var Karins värd under tre veckor.

Diskussionsfrågor
 • Vilka känslor och tankar väcker berättelsen hos dig?
 • Vad vittnar händelsen om i fråga om de konsekvenser som fattigdom skapar?
 • Vem eller vilka tycker du har ansvaret för vad som hände med den tvååriga flickan?
 • Vad tror du de andra barnen kände och tänkte när de fick veta vad som hänt?
 • Hur tror du att människor i byn reagerade på flickans död, vilka tankar kring deras situation tror du väcktes?
 • Hur tror du att du hade reagerat om du var Karin och satt med armen om stora systern och lyssnade till spädbarnets skrik?
Insändare

Undernäring på grund av matbrist är sorgligt nog ett vanligt problem för världens fattigaste befolkning. Flera hundra miljoner människor går till sängs hungriga varje dag och sammanlagt lider två miljarder människor av brist på mikronäringsämnen.

I den här fördjupningen får du skriva en kort insändare på temat ”Utmana fattigdomen”. Utgå från vad du har lärt dig i de tidigare lektionerna om jordbrukets betydelse för att minska fattigdom och hunger. Försök att begränsa din text till max 2000 tecken, vilket motsvarar ungefär en halv A4-sida.

Exempel på hur du kan inleda din text
 • 150 miljoner människor går hungriga i onödan! Genom ökad jämställdhet skulle andelen undernärda människor i världen minska kraftigt.

Hitta fler idéer till din insändare genom att titta på infografiken.

Lathund för insändare

Vad vill du uppnå?

Tänk på för vem du skriver och hur vill du påverka. Låt svaret på frågan forma din text.

Skriv kortfattat

Skriv kortfattat och sakligt. Om du vill skriva för att bli publicerad kan tidningar ha en begränsning med antal tecken.

Fånga läsaren

Börja med det viktigaste, din poäng eller slutsats. Förklara vad som är problemet så att läsaren rycks med.

Ge en bakgrund

Skriv ner några frågor och se till att den som läser insändaren får svar på frågorna i texten. Till exempel:

 • Vilka berörs av det du skriver om?
 • Vilka konsekvenser kan problemet få?
 • Hur löser man problemet och vem tycker du ska lösa det?

Granska texten
Läs igenom texten högt för att upptäcka felstavningar och för långa meningar. Be även någon annan läsa din text.

Koll på fakta
Om du presenterar uppgifter som är avgörande för ditt resonemang är det bra om du skriver varifrån du har fått uppgifterna.