2013 slog världens värsta tyfon till mot Filippinerna

1000-tals sökte sin tillflykt till det runda vita huset i bakgrunden – staden Baseys konferenscentrum. Över 100 dog när byggnaden fylldes med vatten.
1000-tals sökte sin tillflykt till det runda vita huset i bakgrunden – staden Baseys konferenscentrum. Över 100 dog när byggnaden fylldes med vatten.

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Podcast
METOD: Lyssna, reflektera och diskutera
ÅRSKURS: 7-9 och gymnasiet
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap
TID: 60 minuter
ARBETA I PAR & INDIVIDUELLT.


INLEDNING

Lektionen inleds med en pod om Juvelyn som bor på Filippinerna. I mötet med Juvelyn hör vi hur naturkatastrofer, fattigdom och våld påverkar livet för människorna som bor där.

Till berättelsen om Juvelyn hör ett antal diskussionsfrågor och en fördjupningsuppgift om Filippinerna.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen:

 • att avskaffa extrem fattigdom
 • att avskaffa hunger
 • att uppnå jämställdhet.

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om varför jämställdhet är viktigt i arbetet för att utrota extrem fattigdom och hunger till år 2030.

We Effect har kommunikatörer som jobbar på plats i de länder där biståndsarbetet sker. I sitt arbete med att samla in berättelser och vittnesmål träffar kommunikatörerna människor som lever i fattigdom och utsatthet som får stöd att själva förbättrat sina levnadsförhållanden. För många blir intervjuerna ett viktigt tillfälle att komma till tals och dela med sig av sina livserfarenheter. Här är det kommunikatören i Asien som berättat.

MÅL

 • Att du utvecklar förståelse för dina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
 • Att du breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • Att du ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet.
 • Att du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Att du utvecklar kunskaper om de Globala målen, mål 1 – ingen fattigdom, mål 2 – ingen hunger, mål 5 – jämställdhet.

GENOMFÖRANDE

Börja med att lyssna på podcasten och diskutera sedan frågorna tillsammans med en kompis.

Lektionen avslutas med en fördjupning – du får lära mer om Filippinerna och jämföra viktiga nyckeltal med Sverige.

Fakta om Filippinerna

Över 20 miljoner människor lever i fattigdom i Filippinerna. Ibland med bara en lappad presenning som skydd mot över 20 skoningslösa tyfoner som varje år slår mot landet. Den ständiga kampen för att hålla familjen vid liv gör att många inte kan ta sig ur fattigdom. Utan vatten, toalett eller riktigt tak är det svårt, för att inte säga omöjligt, att bygga sig vidare i livet.

Fler hus väntar på att byggas i Basey. Ett hus kostar ungefär 40 000 kronor att uppföra. En utmaning är dock att få markanvisning av myndigheterna. We Effect arbetar med lokala myndigheter och bostadsorganisationer för att få fram så många platser som möjligt där tyfondrabbade människor kan få en chans att leva ett bättre, säkrare liv.

Feministiska bostäder

We Effect har tillsammans med en arkitekt tagit fram riktlinjer för att bygga feministiska bostäder. Det finns flera faktorer som är viktiga i en bostad för att skydda kvinnor:

 1. Fysiskt skydd från våld mot kvinnor och barn, rum som går att låsa kan rädda livet.
 2. Privata rum för barn och föräldrar.
 3. Kvinnors rätt till att äga, står på kontraktet. Traditionellt annars männen som äger vilket gör kvinnorna, och därmed ofta även barnen, hemlösa vid en skilsmässa.
 4. Plats för barnen att läsa läxor.
 5. Rum för alla medlemmar i familjen.
 6. Diska på framsidan. Kontakt mellan kvinnorna. Öppnar för samtal, vänskap och därmed trygghet om våldet tar över och kvinnan måste lämna huset.

UPPGIFT

I pod-avsnittet hör vi om ett möte med Juvelyn som bor i Basey, Filippinerna. Börja med att lyssna på podden och diskutera sedan de tillhörande frågorna.

Diskussionsfrågor

 • Vilka känslor och tankar väcker berättelsen hos dig?
 • Vad i berättelsen skulle du vilja veta mer om?
 • Hur tror du att människorna påverkades av naturkatastrofen Haiyan?
 • Varför är våld och övergrepp vanligt i Filippinernas kåkstäder tror ni?
 • Vilka tankar väcker riktlinjerna för feministiska bostäder hos dig?
 • Finns det åtgärder vi gör eller borde göra i byggnader och utomhusmiljö för att öka säkerheten för kvinnor i Sverige?

Undersök

Gör en kort beskrivning av Filippinerna med hjälp av informationen på globalis.se.

Jämför

Gör en jämförelse mellan Sverige och Filippinerna på världskoll.se:

 • Gå till världskoll.se.
 • Skrolla ner till FOKUS.
 • Klicka ”Visa alla”.
 • Klicka på ”Barnadödlighet”.
 • Skrolla ner till ”JÄMFÖR LÄNDER”.
 • Ta fram Filippinerna i listan.
 • Klicka om du tror att barnadödligheten är högre eller lägre i Filippinerna jämfört med Sverige.

Gå sedan tillbaka till FOKUS och fortsätt jämföra följande nyckeltal:

 • Extrem fattigdom
 • Hunger
 • Mödradödlighet
 • Toalettillgång
 • HIV
 • Barnäktenskap