Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet

Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet. Foto: Claudio Vasquez Bianchi
Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet. Foto: Claudio Vasquez Bianchi

OM LEKTIONEN

MATERIAL: Podcast
METOD: Lyssna, reflektera och diskutera
ÅRSKURS: 7-9 och gymnasiet
ANPASSAD FÖR ÄMNESPLAN: Samhällskunskap
TID: 60 minuter
ARBETA I PAR & INDIVIDUELLT.


INLEDNING

Lektionen inleds med en pod om Ana Mejía Chococ som bor i den lilla byn Tierra Linda i Guatemala. I mötet med Ana hör vi hur fattigdom och traditionella könsroller påverkar livet för människorna som bor där.

Till berättelsen om Ana hör ett antal diskussionsfrågor och en fördjupningsuppgift om Guatemala.

OM WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom. Vi har funnits sedan 1958 och arbetar i 25 länder med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, rätten till mark och värdiga bostäder.

Under perioden 2017-2021 fokuserar We Effect på tre av de globala målen:

 • att avskaffa extrem fattigdom
 • att avskaffa hunger
 • att uppnå jämställdhet.

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om varför jämställdhet är viktigt i arbetet för att utrota extrem fattigdom och hunger till år 2030.

We Effect har kommunikatörer som jobbar på plats i de länder där biståndsarbetet sker. I sitt arbete med att samla in berättelser och vittnesmål träffar kommunikatörerna människor som lever i fattigdom och utsatthet som får stöd att själva förbättrat sina levnadsförhållanden. För många blir intervjuerna ett viktigt tillfälle att komma till tals och dela med sig av sina livserfarenheter. Här är det kommunikatören i Latinamerika som berättat.

MÅL

 • Att du utvecklar förståelse för dina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
 • Att du breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrå
 • Att du ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet.
 • Att du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Att du utvecklar kunskaper om de Globala målen, mål 1 – ingen fattigdom, mål 2 – ingen hunger, mål 5 – jämställdhet.

GENOMFÖRANDE

Börja med att lyssna på podcasten och diskutera sedan frågorna tillsammans med en kompis.

Lektionen avslutas med en fördjupning – du får lära mer om Guatemala och jämföra viktiga nyckeltal med Sverige.

Fakta om Guatemala

Guatemala är ett land i Latinamerika med stor andel ursprungsfolk. Närmare hälften av befolkningen tillhör ursprungsfolket maya. Landet har en våldsam historia. Ett inbördeskrig som pågick mellan 1960–1996 krävde över 200 000 människors liv. Många av de som drabbades var fattiga mayaindianer som föll offer för militärens övervåld. Efter kriget brottats landet med omfattande våldsbrottslighet och korruption. I Guatemala är klyftorna extremt stora och många lever i djup fattigdom.

Feminicidios

Spåren från inbördeskriget påverkar samhället än idag. Guatemala har en mycket hög nivån av mord mot kvinnor, och kvinnor från alla socioekonomiska klasser är drabbade. Kvinnomord, så kallade feminicidios, sker dagligen och varje år anmäls över 50 000 fall av våldsbrott mot kvinnor. Våldet mot kvinnor i Guatemala har i princip straffrihet, mindre än 3% av de anmälda brotten avslutas med en dom. En lång historia av våld i samhället, inbördeskriget, fattigdom och ett samhälle genomsyrat av diskriminering, särskilt mot ursprungsfolken och kvinnor, ger en del av förklaringen till dessa siffror.


UPPGIFT

I pod-avsnittet hör vi om ett möte med Ana som bor i byn Tierra Linda, Guatemala. Börja med att lyssna på podden och diskutera sedan de tillhörande frågorna.

Diskussionsfrågor

 • Vilka förklaringar finns det till att våld och övergrepp mot kvinnor är vanligt i Guatemala?
 • Ana gifte sig när hon bara var 14 år gammal. Varför är det vanligt förekommande med barnäktenskap i Guatemala?
 • Vad innebär traditionella könsroller i Guatemala och hur tror ni att det påverkar vardagen för kvinnor?
 • Bondeskolan har varit ett lyckat sätt att stärka kvinnors ställning i Guatemala, vad beror det på?
 • I delar av Guatemala är det inte självklart att en kvinna går runt själv i staden. Jämför med Sverige, har kvinnor i Sverige begränsningar i samhället som män inte har?
 • I berättelsen hör vi att för många av kvinnorna på marknaden är det fortfarande normalt att männen har all makt i familjen. Vad behöver göras och vem kan göra något för att förändra situationen?

Undersök

Gör en kort beskrivning av Guatemala med hjälp av informationen på globalis.se.

Jämför

Gör en jämförelse mellan Sverige och Guatemala på världskoll.se:

 • Gå till världskoll.se.
 • Skrolla ner till FOKUS.
 • Klicka ”Visa alla”.
 • Klicka på ”Barnäktenskap”.
 • Skrolla ner till ”JÄMFÖR LÄNDER”.
 • Ta fram Guatemala i listan.
 • Klicka om du tror att barnadödligheten är högre eller lägre i Guatemala jämfört med Sverige.

Gå sedan tillbaka till FOKUS och fortsätt jämföra följande nyckeltal:

 • Skolgång
 • Extrem fattigdom
 • Tillgång till internet
 • Korruptionsindex
 • Andel kvinnor i nationella parlamentet
 • HIV