Rätten till en värdig bostad

Över 1,8 miljarder människor i världen lever i undermåliga bostäder med begränsad tillgång till basala förnödenheter, som exempelvis vatten, hygien och elektricitet. Många människor lever dessutom under ständigt hot att bli vräkta. Årligen förlorar miljontals människor sina hem på grund av klimatförändringar och naturkatastrofer.

Den globala hungerkrisen är i stor utsträckning kopplad till konflikter som har med land och territorium att göra. Konsekvenser blir migration från landsbygd och att utsatta människor står som förlorare mot starka ekonomiska intressen.

Det finns en stark koppling mellan värdiga bostäder och långsiktig, hållbar utveckling, rätten till mat och att utrotning av fattigdom, social orättvisa och ojämlikhet mellan könen.
We Effect stödjer bostadskooperativ som styrs av medlemmarna själva. Bostadskooperativen bygger på aktivt deltagande i både byggnadsprocessen och fortsatt underhåll av bostäderna och kooperativet. Den kooperativa modellen gör att människorna själva är med och får inflytande i skapandet av sina bostäder och bostadsmiljöer.

Våra partnerorganisationer på plats i våra verksamhetsländer arbetar också för att lobba för mer rättvisa lagar vad gäller ägandeskap av bostäder och mark och tillgång till finansiering för människor från lägre socioekonomiska grupper.