Vårt arbete i Asien

Nancy Masicampo. Foto: Marcus Lundstedt.
Nancy Masicampo. Foto: Marcus Lundstedt.
I Asien finns vi i tre länder, Filippinerna, Sri Lanka och Palestina. Här sticker givetvis Palestina ut, både geografiskt, kulturellt och politiskt, vilket påverkar inriktningen på vår verksamhet här. Men något gemensamt för de tre länderna är arbetet med att stärka småskaliga bönders förmåga att bedriva ett hållbart jordbruk, äta sig mätta och kunna leva på försäljningen av sina produkter.
Iman Jamel Turkman, Salha Almoher, Raeda Alhelo, Ikram Whedi och Husniya Abu Saada. Foto: Marcus Lundstedt

Vårt arbete i Palestina

We Effect arbete i Palestina är en viktig del i Sveriges och svenska organisationers gemensamma ansträngningar för fred och utveckling i regionen. Genom att stötta bondekooperativ och bönder med småskaliga jordbruk bidrar vi bland annat till att utveckla landsbygden, öka inkomster och skapa fler arbetstillfällen.

 

Läs om vårt arbete och vårt ställningstagande i den pågående konflikten i Gaza

 

Alvin,Abby och Nielvy Masicampo. Foto: Marcus Lundstedt

Hunger är vanligt i Filippinerna

Av Filippinernas drygt 100 miljoner invånare har 66 miljoner inte råd att äta tillräckligt med näringsrik kost. Mer än var tionde invånare i Filippinerna är undernärd, enligt FN:s uppskattningar. Totalt räknades 479 miljoner människor i Asien som undernärda 2018. Det är 58 procent av det totala antalet undernärda i världen. Mot bakgrund av coronapandemin har antalet hushåll i Filippinerna som lider av hunger nått rekordhöga 7,6 miljoner. Hunger är vanligast i familjer med låg utbildning.

 

Genom de bondekooperativ som We Effect stödjer ökar bönderna sina möjligheter att producera sin egen mat och skapa en hållbar landsbygdsutveckling.

Mudalihamige Ariyalatha med medlemmar i kvinnogrupp. Foto: Marcus Lundstedt

I Sri Lanka är fokuset att stärka kvinnor på landsbygden

Fattigdomen i jordbrukslandet Sri Lanka har minskat de senaste åren, men på landsbygden och i synnerhet bland kvinnorna är inkomsterna sällan över två dollar om dagen. Samhället präglas fortfarande av väldigt patriarkala strukturer. Kvinnor involveras gärna i lantbruket men de har inget att säga till om.

 

De kooperativ som We Effect stödjer i landet vill ändra på detta. Genom att organisera och utbilda kvinnor till ledare och entreprenörer får kvinnorna ekonomisk självständighet och makt över sina liv.

 

Kvinnokooperativen skapar möjligheter

 

Sri Lanka har drabbats hårt av både inbördeskrig och naturkatastrofer, framför allt av tsunamin 2004, vilket har gjort att landet är eftersatt vad gäller infrastruktur och bostäder. We Effect stödjer exempelvis projekt som bygger värdiga bostäder i de kustbyar som blev drabbade av tsunamin.

Träffa Lita, kakao-bonde på Filippinerna

Lita Emao är kakao-bonde som tillhör Bagobo-Tagawaba-folket på Filippinerna. Hon har fått utbildning i hållbart och organiskt jordbruk från We Effects partnerorganisation Farmcoop.

Mer om vårt arbete i Asien

Bikupa

Köp en bikupa, stöd människor i Sri Lanka

Se vår rapport om rättvis mat

Jämställdhet

Så här jobbar vi med jämställdhet

Möt fler människor i regionen

Relationsskapande rätter och mersmak för jämställdhet
Pathmapriya Sathees. Foto: Amila Gamage.
Asien

Relationsskapande rätter och mersmak för jämställdhet

Från slum till säkerhet – ett projekt för allas rätt till en bostad
Bild på Arlene Pinto, medlem i ett bostadskooperativ i Filippinerna.
Asien

Från slum till säkerhet – ett projekt för allas rätt till en bostad

Från hemlöshet till trygghet
Asien

Från hemlöshet till trygghet

Varma dagar slukar skördar
Asien

Varma dagar slukar skördar