Vårt arbete i Asien

Nancy Masicampo. Foto: Marcus Lundstedt.
Nancy Masicampo. Foto: Marcus Lundstedt.
I Asien finns vi i tre länder, Filippinerna, Sri Lanka och Palestina. Här sticker givetvis Palestina ut, både geografiskt, kulturellt och politiskt, vilket påverkar inriktningen på vår verksamhet här. Men något gemensamt för de tre länderna är arbetet med att stärka småskaliga bönders förmåga att bedriva ett hållbart jordbruk, äta sig mätta och kunna leva på försäljningen av sina produkter.
Iman Jamel Turkman, Salha Almoher, Raeda Alhelo, Ikram Whedi och Husniya Abu Saada. Foto: Marcus Lundstedt

2 miljoner människor i Palestina hade inte tillgång till näringsrik mat under 2021

De småskaliga bönder vi stöttar i landet har ofta svårt att bedriva sina jordbruksverksamheter till följd av konflikten mellan Israel och Palestina. Konfiskerad mark resulterar i att bönderna får svårt att nå sina verksamheter. I Palestina handlar We Effects arbete därför till stor del om att stärka småskaliga jordbrukares rättigheter så att de kan fortsätta odla mat och försörja sina familjer.

 

Jordbruk är en av de största ekonomiska sektorerna i Palestina. Kvinnliga bönder är en stor del av den men har begränsad makt i och med att de inte äger sin jord. Vi stöttar kooperativ som bedriver ett jämställdhetsarbete och utbildningar i att inkludera kvinnor mer i jordbruken.

 

Kvinnorna som vägrar ge upp sin mark

Alvin,Abby och Nielvy Masicampo. Foto: Marcus Lundstedt

Hunger är vanligt i Filippinerna

Av Filippinernas drygt 100 miljoner invånare har 66 miljoner inte råd att äta tillräckligt med näringsrik kost. Mer än var tionde invånare i Filippinerna är undernärd, enligt FN:s uppskattningar. Totalt räknades 479 miljoner människor i Asien som undernärda 2018. Det är 58 procent av det totala antalet undernärda i världen. Mot bakgrund av coronapandemin har antalet hushåll i Filippinerna som lider av hunger nått rekordhöga 7,6 miljoner. Hunger är vanligast i familjer med låg utbildning.

 

Genom de bondekooperativ som We Effect stödjer ökar bönderna sina möjligheter att producera sin egen mat och skapa en hållbar landsbygdsutveckling.

Mudalihamige Ariyalatha med medlemmar i kvinnogrupp. Foto: Marcus Lundstedt

I Sri Lanka är fokuset att stärka kvinnor på landsbygden

Fattigdomen i jordbrukslandet Sri Lanka har minskat de senaste åren, men på landsbygden och i synnerhet bland kvinnorna är inkomsterna sällan över två dollar om dagen. Samhället präglas fortfarande av väldigt patriarkala strukturer. Kvinnor involveras gärna i lantbruket men de har inget att säga till om.

 

De kooperativ som We Effect stödjer i landet vill ändra på detta. Genom att organisera och utbilda kvinnor till ledare och entreprenörer får kvinnorna ekonomisk självständighet och makt över sina liv.

 

Kvinnokooperativen skapar möjligheter

 

Sri Lanka har drabbats hårt av både inbördeskrig och naturkatastrofer, framför allt av tsunamin 2004, vilket har gjort att landet är eftersatt vad gäller infrastruktur och bostäder. We Effect stödjer exempelvis projekt som bygger värdiga bostäder i de kustbyar som blev drabbade av tsunamin.

Träffa Lita, kakao-bonde på Filippinerna

Lita Emao är kakao-bonde som tillhör Bagobo-Tagawaba-folket på Filippinerna. Hon har fått utbildning i hållbart och organiskt jordbruk från We Effects partnerorganisation Farmcoop.

Mer om vårt arbete i Asien

Bikupa

Köp en bikupa, stöd människor i Sri Lanka

Se vår rapport om rättvis mat

Jämställdhet

Så här jobbar vi med jämställdhet