Vårt arbete i Latinamerika

Vi vill att fler småskaliga bönder i Latinamerika ska kunna leva av sitt jordbruk och att hållbara metoder, som värnar om människa och miljö, används. Vi stöttar människor som går samman i bostadskooperativ för att tillsammans bygga värdiga bostäder och påverka myndigheter och regeringar att fatta beslut som gynnar fattiga människor. Strävan efter jämställdhet genomsyrar vårt arbete - minst hälften av biståndet ska gå till att bekämpa kvinnors fattigdom. I Latinamerika arbetar vi i Guatemala, Colombia, Bolivia, El Salvador och Honduras.