Vårt arbete i Europa

Marije Shkjau med dottern Jonida Shkjau, från kvinnokooperativ i Albanien Fotograf: Marcus Lundstedt
Marije Shkjau med dottern Jonida Shkjau, från kvinnokooperativ i Albanien Fotograf: Marcus Lundstedt
I Europa arbetar vi på västra Balkan, i Nordmakedonien, Moldavien, Albanien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo. Fokuset är att stärka småskaliga bönders förmåga att bedriva ett effektivt och hållbart jordbruk. Vi arbetar också för att främja organisering, öka kvinnors deltagande i samhället och minska diskrimineringen av romer.
Familjen Hasani, Kosovo, Foto: Marcus Lundstedt

Genom medlemsskap i kooperativ kan bönder blicka framåt

Många av bönderna i regionen odlar lågproducerande grödor som ger låg avkastning, men genom medlemskap i ett kooperativ kan flera av bönderna blicka framåt. Vikten ligger på att småskaliga bönder inte bara ska ha bättre förutsättningar att leva på vad de odlar utan även stärka sin position på marknaden. Det uppnås genom att utbilda i hållbara och mer effektiva odlingstekniker och i ledarskapsträning. Bönderna byter erfarenheter hur de kan lära sig av varandra och hur de tillsammans kan skapa en levande landsbygd och ett hållbart jordbruk.

Marije Shkja. Foto: Marcus Lundstedt

Ökade möjligheter för kvinnor och unga på landsbygden

Regionen präglas fortfarande av ojämställda förhållanden där kvinnor ofta har lite att säga till om. Dessutom är arbetslösheten bland kvinnor hög och särskilt på landsbygden. De kooperativ som We Effect stödjer arbetar därför också aktivt med att kvinnorna ska få en mer framträdande roll och bättre ekonomi. Genom kvinnogrupper får de utbildning i hur de kan leda jordbruk och få större inkomster.
Träffa Violeta från Makedonien som numera odlar ekologiskt

 

Att unga människor ska stanna på landsbygden är en annan målsättning. Ett framgångsrikt projekt i Albanien handlar om att lära ungdomar att driva biodlingar. Läs mer om projektet 

Bild på en liten flicka på ett grönsaksfält.
Samina Hasani. Foto: Marcus Lundstedt

We Effect arbetar för att minska den romska befolkningens utsatthet

Romerna är Europas största etniska minoritet. Runt 10-12 miljoner romer beräknas finnas i Europa och många av dem lever i länderna på Västra Balkan. Här lever de i utsatta förhållanden där de saknar tillgång till formella arbeten, värdiga bostäder och god hälsovård. Utbildningsnivån bland romer är låg och många av barnen går inte i skolan. Anledningen är framför allt att de är systematiskt diskriminerade och att det finns ett ointresse att förbättra deras situation.

We Effect arbetar i Kosovo, Albanien och Makedonien med att minska den romska minoritetens utsatthet. Genom yrkesutbildningar, studiecirklar och kurser i jordbruksteknik och demokrati vill vi öka romernas delaktighet i samhället och ge dem möjlighet att långsiktigt trygga sin ekonomi.

Läs om den romska familjen som bytte burkar mot jordgubbar 

Studiecirkel Kosovo: Foto: Marcus Lundstedt

Enbart 6 procent av flickorna går igenom grundskolan

We Effect och partnerorganisationen IKC stödjer studiecirklar för romska ungdomar i Kosovo. Studiecirklarna bidrar till att skapa entusiasm kring lärande i en region där många barn inte genomgår en full grundskoleutbildning. Bland romska flickor i Kosovo är det bara sex procent som genomgår hela grundskolan.

I Albanien drivs ett projekt för att fler romska barn ska ha tillgång till förskola. Syftet är att minska segregationen, stigmatiseringen och marginaliseringen av barnen.
Mer om projektet 

Mer läsning

Rapport - Klimaträttvisa

Ge en gåva

Ge en gåva

Jämställdhet

Vårt arbete med jämställdhet

Möt människorna i regionen

Söta vinster och en surrande framtid
Drivalda Zmakaj. Foto:We Effects partner organisation AgroPuka
Europa

Söta vinster och en surrande framtid

"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"
Europa

"Vi behöver producera och samarbeta som en enad kraft"

Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole
Europa

Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp
Europa

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp