Vårt arbete i östra Afrika

De globala målen hör alla ihop och för att uppnå ett mål behöver också flera andra uppnås. We Effect arbetar specifikt mot mål 1 (ingen fattigdom), mål 2 (ingen hunger) och mål 5 (jämställdhet). På bild: Agness Simon i östra Uganda.
De globala målen hör alla ihop och för att uppnå ett mål behöver också flera andra uppnås. We Effect arbetar specifikt mot mål 1 (ingen fattigdom), mål 2 (ingen hunger) och mål 5 (jämställdhet). På bild: Agness Simon i östra Uganda.
I Östra Afrika arbetar We Effect i tre länder, Kenya, Tanzania och Uganda, för att stärka småbönders förmåga att skapa ett hållbart jordbruk och anpassa det till klimatförändringarna. Det är viktigt för att bönderna ska klara sin matförsörjning och kunna leva på försäljningen av sina produkter. Vi arbetar även för att öka människors möjlighet att ta tillvara sina rättigheter till mark och ett värdigt boende.