Vårt arbete i södra Afrika

Biata Chisi i Malawi Foto Malin von Strauss
Biata Chisi i Malawi Foto Malin von Strauss
I Södra Afrika arbetar We Effect i fyra länder, Zambia, Zimbawe, Malawi och Moçambique, för att stärka småbönders förmåga att skapa ett hållbart jordbruk och anpassa det till klimatförändringarna. Det är viktigt för att bönderna ska klara sin matförsörjning och kunna leva på försäljningen av sina produkter. Vi arbetar även för att öka människors möjlighet att ta tillvara sina rättigheter till mark och ett värdigt boende.