Vårt arbete i södra Afrika

Biata Chisi i Malawi Foto Malin von Strauss
Biata Chisi i Malawi Foto Malin von Strauss
I Södra Afrika arbetar We Effect i fyra länder, Zambia, Zimbawe, Malawi och Moçambique, för att stärka småbönders förmåga att skapa ett hållbart jordbruk och anpassa det till klimatförändringarna. Det är viktigt för att bönderna ska klara sin matförsörjning och kunna leva på försäljningen av sina produkter. Vi arbetar även för att öka människors möjlighet att ta tillvara sina rättigheter till mark och ett värdigt boende.
Benenia Jeche. Foto: Niclas Ericsson

Mark är allt

För den som inte lever i ett jordbrukssamhälle kan det vara svårt att förstå hur mycket en bit mark betyder, men för många kvinnor i de länder i Södra Afrika där vi finns är den allt. Ofta är marken deras enda försörjning. Och faktiskt mer än så, den ger en plats att bo på, en identitet och gemenskap samt en tryggad pension.

 

68 procent av befolkningen i Zimbabwe bor på landsbygden, men även de som bor i städerna behöver en bit land. Varför? Jo, i ett land som Zimbabwe är det inte självklart att en kan leva på sin lön. På sin markbit kan en då odla majs och andra basgrödor, som drygar ut hushållskassan.
We Effect stödjer organisationer som utbildar kvinnor i regionen att få mer kunskap i vilka rättigheter de har när de kommer till att äga mark. Andra insatser är spar- och lånegrupper och kurser för att sköta ekonomi.

Läs berättelsen om 64-åriga Theresa som strejkar för en egen bit mark 

Kvinna som lagar mat
Jamia Salimo. Foto: Edson Artur

93% av Moçambiques befolkning är kroniskt hungriga

Länderna i Södra Afrika har drabbats hårt av klimatförändringarna. Som lantbrukare blir det allt svårare att överleva på det du odlar. De kooperativ som We Effect samarbetar med hjälper bönderna att öka sin produktivitet och matproduktion och förbättrar därmed deras levnadsförhållanden och motverkar fattigdom. De sprider kunskap om hur det går att bedriva ett hållbart jordbruk som ger mat på bordet genom exempelvis bevattningsteknik, fiskodling och biodling.

 

Träffa Jamia från Moçambique som testar nya jordbruksmetoder

I Malawi lever hälften på landsbygden i fattigdom

Anledningarna till fattigdomen på Malawis landsbygd är många – ekonomin är totalt beroende av jordbruk med låg produktivitet, och det är hög befolkningstäthet. Tillgången till finansiella tjänster är låg, liksom rättvis tillgång till mark. Jämställdheten är dålig och många är undernärda i en befolkning som lider av låg utbildningsgrad och hög arbetslöshet. Mycket av detta försöker We Effect, tillsammans med partnerorganisationer, att påverka till det bättre. Fokus är på att förbättra produktiviteten för bondefamiljer med småskalig produktion och att öka jämställdheten, vilket både är en rättighet och ett verktyg för att sätta mer mat på bordet för fler.

Charity Tapera. Foto: Niclas Ericsson

Bomull, en livförsäkring för fattiga bönder i Afrika

Bomull tål torka och klarar sig på leriga jordar. Bomull kan odlas i liten skala och kräver nästan inga investeringar. Den är lätt att sälja. Man skulle kunna säga att bomullen är de fattiga böndernas livförsäkring. Men problemet är att stora företag utnyttjas bönderna genom orättvisa kontrakt och dålig betalning. We Effect arbetar med bomullsodlande bönder i Zambia, Moçambique, Malawi och Uganda, genom deras lokala organisationer. Syftet är att stödja bönderna med ledarskapsutbildningar och i ekonomi så att de kan bli oberoende de stora bolagen och få bättre villkor. Det är ett effektiv och kraftfullt sätt att bekämpa fattigdomsbekämpning på.

 

Läs om kvinnorna i Zambia som väver nya drömmar 

Mer från Södra Afrika

Ge bort fröplantor

Ge bort fröplantor

Klimaträttvisa framsida rapport

Rapport - klimaträttvisa

Lyssna på vår podcast om rättvis mat

Möt människorna i regionen

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion
två kor som ligger i ett stall i Mumberes
Södra Afrika

EU-finansierat projekt förvandlade Malawis mjölkproduktion

Hoten tystar inte Anabela Lemos
Södra Afrika

Hoten tystar inte Anabela Lemos

”Trots pandemin klarar vi oss”
Kvinna i Mocambique som jobbar på fältet
Södra Afrika

”Trots pandemin klarar vi oss”

Tillräcklig näring ger friska barn i Niassa, Moçambique
Södra Afrika

Tillräcklig näring ger friska barn i Niassa, Moçambique