Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Anna Tibblin

Generalsekreterare

Har tidigare arbetat som internationell chef för Vi-skogen och We Effect och regionchef för We Effects verksamhet i Latinamerika, landchef för Diakonias verksamhet i Zimbabwe samt regionchef för We Effect i Södra Afrika.

Andreas Dolk

Internationell chef

Har tidigare arbetat för Rädda Barnen, The Asia Foundation och Forum Syd, både i Sverige och i Nicaragua, Honduras och Kambodja.

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Har tidigare arbetat som CFO på KIBI Nordic, chef för leverantörsreskontra på SEB.

Marcus Lundstedt

Chef Media och Påverkan

Har tidigare arbetat för We Effect i Asien samt för Vi-skogen och Agency PR.

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Har tidigare arbetat som Insamlings- och kommunikationschef på Islamic Relief Sverige.

Eva Åberg

Verksamhetschef Vi-skogen

Har tidigare arbetat som Internationell chef för Diakonia. Även haft flera andra roller i den organisationen bl. a controller för program och Afrikaansvarig. Eva har också arbetat som landchef för Afrikagrupperna i Namibia och på Föreningen för Utvecklingsfrågor.

Ingrid Wibom

HR-chef

Ingrid har över 20-års erfarenhet av HR-arbete och har tidigare haft flera ledande befattningar på bland annat Sida, Sveriges Radio och Unicef.