Vår vision och mission

We Effects vision

En hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom.

We Effects mission

Vi arbetar tillsammans med partnerorganisationer för att göra det möjligt för kvinnor och män som lever i fattigdom att tillsammans förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och bidra till ett rättvist samhälle.