Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Miniräknare och kvinnomakt   i kampen mot fattigdomen 
Asien

Miniräknare och kvinnomakt   i kampen mot fattigdomen 

”Det finns inga alternativ till fabriken"
Asien

”Det finns inga alternativ till fabriken"

Från bonde till första kvinnliga vice kommunchef
Asien

Från bonde till första kvinnliga vice kommunchef

Kvinnor kan visst plöja
Asien

Kvinnor kan visst plöja