Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Coronakrisen slår hårt mot Latinamerikas kvinnor och människorättsaktivister
Latinamerika

Coronakrisen slår hårt mot Latinamerikas kvinnor och människorättsaktivister

Växthuset skapar förändring 
Latinamerika

Växthuset skapar förändring 

Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 
Latinamerika

Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 

Utan mark finns ingen framtid
Latinamerika

Utan mark finns ingen framtid