Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Coronakrisen slår hårt mot Latinamerikas kvinnor och människorättsaktivister
Latinamerika

Coronakrisen slår hårt mot Latinamerikas kvinnor och människorättsaktivister

Växthuset skapar förändring 
Latinamerika

Växthuset skapar förändring 

Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 
Latinamerika

Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 

Utan mark finns ingen framtid
Latinamerika

Utan mark finns ingen framtid

Ett lyckat recept för kvinnors egenmakt
Latinamerika

Ett lyckat recept för kvinnors egenmakt

Från machos till omsorgsgivare
Latinamerika

Från machos till omsorgsgivare

Torkan i El Salvador drabbar bönderna värst
Latinamerika

Torkan i El Salvador drabbar bönderna värst

Byn vid vulkanen
Latinamerika

Byn vid vulkanen

Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet
Latinamerika

Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet

Kvinnoskolor i Latinamerika skapar ledare som förändrar samhället
Latinamerika

Kvinnoskolor i Latinamerika skapar ledare som förändrar samhället

Kriget satte fart på Juanas engagemang
Latinamerika

Kriget satte fart på Juanas engagemang

Skolan där kvinnornas berättelser om våld får höras
Latinamerika

Skolan där kvinnornas berättelser om våld får höras