Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Hallonodling erbjuder en väg framåt för Suada
Europa

Hallonodling erbjuder en väg framåt för Suada

Coronakrisen slår mot bönder i Västra Balkan
Europa

Coronakrisen slår mot bönder i Västra Balkan

Hårt arbete blir lättare tillsammans
Europa

Hårt arbete blir lättare tillsammans

Unga biodlare ger hopp om framtiden till byn
Europa

Unga biodlare ger hopp om framtiden till byn

Frukt och grönsaker odlade med kärlek
Europa

Frukt och grönsaker odlade med kärlek

Romska barn i Albanien får en chans till utbildning
Europa

Romska barn i Albanien får en chans till utbildning