Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Appen som bekämpar fattigdom
Södra Afrika

Appen som bekämpar fattigdom

Mat på bordet tack vare utbildning
Södra Afrika

Mat på bordet tack vare utbildning

Tak över huvudet för Rachel och hennes barn
Södra Afrika

Tak över huvudet för Rachel och hennes barn