Våra fokusområden

Jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar som män. Det ökar rättvisan och minskar fattigdomen.

BERÄTTELSER

Nu vågar Juana göra sin röst hörd

I Nicaragua kämpar kvinnorna på sina gårdar. Men genom utbildning i jämställdhet får de kvinnliga kaffeodlarna en röst, och fattigdom kan bekämpas. Högt uppe i bergen, i Nicaragua, bor Juana Cruz i byn la Bruma. Här jobbar Juana på gården med dottern Marlene och sonen Odilio José. Juana är bonde sedan 22 år tillbaka. Kombinationen […]

Kriget satte fart på Juanas engagemang

We Effect har genom åren många gånger arbetat i postkonflikt-länder och har stor erfarenhet av att stärka kvinnor på landsbygden i dessa situationer. Erfarenheter vi delar med oss av på FNs Kvinnokommission i New York 2018. Juana Gómez drabbades av kriget i Guatemala men vände livet i en positiv riktning genom att organisera sig. Guatemalas […]

Tyget som förändrar liv

När arbetsbristen i Guatemala gjorde att många av männen i byn Pachay migrerade till USA, organiserade sig kvinnorna för att förändra sin situation. Resultatet blev kvinnoföretaget Corazón del Tejido – Tygets hjärta. Kvinnorna i byn Pachay har alla liknande historier; som unga flickor fick de avbryta sina studier för att istället stötta sina mödrar i […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen