Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Entreprenörskap blev Elias väg ur arbetslöshet
Östra Afrika

Entreprenörskap blev Elias väg ur arbetslöshet

Nya framtidsutsikter för änkor i Kenya
Östra Afrika

Nya framtidsutsikter för änkor i Kenya

Rashas hus är en hemlighet
Asien

Rashas hus är en hemlighet

Kaninurin ger snabba cash
Östra Afrika

Kaninurin ger snabba cash

Jordgubbar istället för pantburkar
Europa

Jordgubbar istället för pantburkar