Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

"Utbildning är den enda chansen vi har till ett bättre liv"

"Utbildning är den enda chansen vi har till ett bättre liv"

Kaninurin ger snabba cash

Kaninurin ger snabba cash

Jordgubbar istället för pantburkar

Jordgubbar istället för pantburkar