Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Apelsinerna gav Agness makt att bestämma
Östra Afrika

Apelsinerna gav Agness makt att bestämma

Bonden Beths väg till oberoende
Östra Afrika

Bonden Beths väg till oberoende

"Det är skönt att lämna en plats med så hemska minnen"
Östra Afrika

"Det är skönt att lämna en plats med så hemska minnen"

När sparandet blir en väg ur fattigdomen
Östra Afrika

När sparandet blir en väg ur fattigdomen

Julianas framtid är grön
Östra Afrika

Julianas framtid är grön

Från maktlöshet till mod
Östra Afrika

Från maktlöshet till mod

Nu blir kvinnorna lyssnade på
Östra Afrika

Nu blir kvinnorna lyssnade på

”Jag vill ha ett riktigt hus"
Östra Afrika

”Jag vill ha ett riktigt hus"

Entreprenörskap blev Elias väg ur arbetslöshet
Östra Afrika

Entreprenörskap blev Elias väg ur arbetslöshet

Nya framtidsutsikter för änkor i Kenya
Östra Afrika

Nya framtidsutsikter för änkor i Kenya

Kaninurin ger snabba cash
Östra Afrika

Kaninurin ger snabba cash