Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Tyget som förändrar liv
Latinamerika

Tyget som förändrar liv

Kenia behöver mark för att få makt över sitt liv
Latinamerika

Kenia behöver mark för att få makt över sitt liv

”Priset får mig att se ljuset i mörkret”
Latinamerika

”Priset får mig att se ljuset i mörkret”